Hotové riešenia.

CISCO.

WORD. 16.XI.2021

 

Pridanie a odobranie portu Fa1 do VLAN 2081.

WORD-WRITER, PDF, HTML.