Radoslav Kopera. 041/ 5972 249, 0902 707710
Založené v písanej forme 23.II. 1992. Elektronickú formu to dostalo od XII.1999
Modrý popis so značkou AR patrí červenému amatérskemu rádiu.
Modrý popis so značkou PE patrí červenému A- Rádiu (praktická elektronika). Radoslav Michal Kopera. 041/ 5972 249
Čierny popis so značkou KE patrí modrému A- Rádiu. Založené v písanej forme 23.II. 1992. Elektronickú formu to dostalo od XII.1999
Čierny popis so značkou ARM patrí modrému Amatérskemu a modrému A- Rádiu.
Zelený popis patrí časopisu KTE, má priradenú značku K.
Červený popis so značkou EM patrí časopisu Elektroník mix.
Červený popis so značkou EI patrí časopisu Elektro inzert.
Červený popis so značkou ELI patrí časopisu Elektroník inzert.
Modrý popis so značkou P patrí časopisu Príloha amatérskeho časopisu.
Žlto-zelený popis so značkou SK patrí časopisu Stavebnice a konstrukce A Rádio. Fotka je z jari roku 2002
Značky sú uvedené v kolónke „časopis“, ak je článok niečím zaujímavý má v kolónke výkričníku vyznačený jeden až tri výkričníky podľa zaujímavosti.
Nulté číslo Stavebnice a konstrukce je v PE č.6/97
Od XII. 2002 zaniká Časopis stavebnice a konstrukce. Vychádza ako súčasť Amatérskeho rádia.
Časopis Názov článku ! Rok Mesiac Str. ? P.č.   Dátum zápisu Autor
K Trojfázový generátor 50Hz.   99 11 9   1   okolo roku 2000  
K Tester LED.   99 11 16   2   okolo roku 2000  
K Spínače SSP. Polovodičový spínač.   99 11 11   3   okolo roku 2000  
K Spínače pre farebnú hudbu. Pomocou optočlenov.   99 11 18   4   okolo roku 2000  
K Mikroterminál EAC 1.   99 11 20   5   okolo roku 2000  
K Kmitočtová ústredňa pro dlouhé časy. 0,5s až 24hod.   99 11 5   6   okolo roku 2000  
K IO MIC 1555 náhrada 555   99 11 4   7   okolo roku 2000  
K IO Max 038. Funkčný generátor. 0,1 Hz – 20 MHz. Trojuholník, píla, obdĺžnik.   99 11 28   8   okolo roku 2000  
K Generátor počtu impulzú. 1-4095 impulzov.   99 11 7   9   okolo roku 2000  
K Funkčný generátor s Max 038. 0,1 Hz – 20 MHz. Trojuholník, píla, obdĺžnik.   99 11 28   10   okolo roku 2000  
K Digitálne hodiny. Stavebnica.   99 11 26   11   okolo roku 2000  
K Čítač s automatickou voľbou rozsahu. Max. do 10kHz.   99 11 24   12   okolo roku 2000  
K Generátor s Max 038. Funkčný generátor. 0,1 Hz – 20 MHz. Trojuholník, píla, obdĺžnik.   99 11 28   13   okolo roku 2000  
K IO ACS402 a ACS108. Polovodičový spínač.   99 11 34   14   okolo roku 2000  
K Polovodičový spínač. I.O. ACS402 a ACS108.   99 11 34   15   okolo roku 2000  
K Reproduktory. Malá škola elektroniky.   99 11 35   16   okolo roku 2000  
AR Ovládač TV hry.   78 10 366   17   okolo roku 2000  
AR Indikátor stavu batérie s 2x MH 7400 ! 78 10 368   18   okolo roku 2000  
AR Anténny zosilňovač.   78 10 369   19   okolo roku 2000  
AR Generátor náhodného signálu pre TTL.   78 10 376   20   okolo roku 2000  
AR Multivibrátor.   78 10 378   21   okolo roku 2000  
AR Meranie prúdu- teória.   78 10 379   22   okolo roku 2000  
AR Kompresor dynamiky.   78 10 383   23   okolo roku 2000  
AR Nabíjačka ACU. S MAA723.   78 10 384   24   okolo roku 2000  
AR Regulátor teploty s MAA723.   78 10 385   25   okolo roku 2000  
AR Regulátor pre dynamo s MAA723.   78 10 385   26   okolo roku 2000  
AR Tlačidlová predvoľba. !! 78 10 386   27   okolo roku 2000  
AR Metronóm s MH7400.   78 10 390   28   okolo roku 2000  
AR Digitálne stupnice- teória.   78 10 391   29   okolo roku 2000  
AR Automatická regulácia osvetlenia.   80 7 263   30   okolo roku 2000  
AR Automatický stmievač.   80 8 290   31   okolo roku 2000  
AR Akustický spínač   83 4 147   32   okolo roku 2000  
AR Anténne zosilňovače IO.   83 4 151   33   okolo roku 2000  
AR Akustická indikácia.   83 5 171   34   okolo roku 2000  
AR Automatická regulácia jasu displeja   85 11 410   35   okolo roku 2000  
AR Anténoskop.   83 9 349   36   okolo roku 2000  
AR Actidamp MK2.   90 2 68   37   okolo roku 2000  
AR Akupunktúra.   91 6 206   38   okolo roku 2000  
AR Anténny zosilňovač 635 MHz.   91 6 229   39   okolo roku 2000  
AR Automat stavový.   92 3 108   40   okolo roku 2000  
P Akupunktúra.   92   6   41   okolo roku 2000  
AR Anténny rotátor.   89 4 152   42   okolo roku 2000  
AR Anemometer.   89 7 252   43   okolo roku 2000  
AR Anténny zosilňovač pre 3. pásmo.   88 4 145   44   okolo roku 2000  
P Anténne obvody (schémy)   86   19   45   okolo roku 2000  
P Anténny predzosilňovač s malým šumom 144-146MHz,rozhlas neinvertujúci   86   25   46   okolo roku 2000  
P Anténny zosilňovač IV a V TV pásmo.   86   26   47   okolo roku 2000  
P Anténny zosilňovač      88   47   48   okolo roku 2000  
ARM Anténny zosilňovač VKV až 16Hz   80 4 137   49   okolo roku 2000  
ARM Antény   81 6     50   okolo roku 2000  
ARM Antény Yagiho   82 1     51   okolo roku 2000  
ARM Anemometer s (diódami) ! 82 2     52   okolo roku 2000  
ARM Anténny zosilňovač   83 4 147   53   okolo roku 2000  
ARM Antény   84 1     54   okolo roku 2000  
ARM Antény   86 2     55   okolo roku 2000  
ARM Autoprijímače   89 4     56   okolo roku 2000  
AR Audio modul   93 5 10   57   okolo roku 2000  
AR Anténa   SWAN   78 8 295   58   okolo roku 2000  
AR Anténne zosilňovače.     81 1 14   59   okolo roku 2000  
P Anténa VKV subminiatúrna VKV a V  predzosilňovač   82   51   60   okolo roku 2000  
AR Automatický prepínač na záložný zdroj   94 8 22   61   okolo roku 2000  
AR Anténne zosilňovače od VKV po UHF ! 87 4 130   62   okolo roku 2000  
AR Automatický vypínač svetla ! 94 11 5   63   okolo roku 2000  
AR Automatický vypínač nízkofrekvenčnej techniky   94 11 24   64   okolo roku 2000  
AR Adaptér k zapaľovaniu   94 1 15   65   okolo roku 2000  
AR Automatický prepínač ampérmetra   95 1 20   66   okolo roku 2000  
EM Automatický prepínač rozsahov   95 1 13   67   okolo roku 2000  
K Automatické riadenie zosilnenia   94 1 28   68   okolo roku 2000  
K Automatický spínač podružných spotrebičov   94 4 149   69   okolo roku 2000  
K Adaptér pre pripojenie krížových ovládačov k PC   94 5 166   70   okolo roku 2000  
K Automat na riadenie tepla a osvetlenia   94 6 211   71   okolo roku 2000  
K Automatické zaistenie správnej polarity napájača   94 10 365   72   okolo roku 2000  
EI Automatický vypínač elektronických prístrojov zo senzorom A,B   95 6-7 7   73 q okolo roku 2000  
ARM Automat na schodišťové osvetlenie   90 2 48   74   okolo roku 2000  
ARM Automatický mix. Pult.   90 2 51   75   okolo roku 2000  
ARM Automatické vypínanie magnetofónu.   91 2 67   76   okolo roku 2000  
ARM Avc.   91 4 129   77   okolo roku 2000  
ARM Automatický zapínač poplachu.   91 4 130   78   okolo roku 2000  
ARM Anténa pre "AM" aktívna.   91 4 140   79   okolo roku 2000  
ARM Automat schodišťový 555   91 4 150   80   okolo roku 2000  
ARM Ampérmeter do auta. ! 91 4 153   81   okolo roku 2000  
ARM Automatické vysúvanie antény.   92 3 103   82   okolo roku 2000  
ARM Automat na polievanie.   92 3 105   83   okolo roku 2000  
ARM Anténne filtre.   92 4     84   okolo roku 2000  
ARM Antény.   94 1     85   okolo roku 2000  
ARM Anténny zosilňovač laditeľný.   95 1 20   86   okolo roku 2000  
ARM Antény, vlny VKV, UKV.   95 4     87   okolo roku 2000  
AR Automatické zapnutie náhradnej žiarovky.   95 9 29   88   okolo roku 2000  
AR A -krivka.   95 10 17   89   okolo roku 2000  
AR Amtor.   85 6 231   90   okolo roku 2000  
AR Autotest.   89 6 210   91   okolo roku 2000  
AR Zosilňovač asi 1W  +12V. S GC511/512 -pár.   78 1 6   92   okolo roku 2000  
AR Časový spínač. 6-9V s relé. 10-60s.   78 1 7   93   okolo roku 2000  
AR Zdroj s MAA436 a 2x MAA723. Regulácia I a U. 0-30V   0-3A ! 78 1 13   94   okolo roku 2000  
AR Kruhový modulátor.   78 1 26   95   okolo roku 2000  
AR Modulátor kruhový.   78 1 26   96   okolo roku 2000  
AR Stmievač tyristorový.   78 1 28   97   okolo roku 2000  
AR Tyristorový stmievač.   78 1 28   98   okolo roku 2000  
AR Farebná hudba s tyristormi. 230V.   78 1 28   99   okolo roku 2000  
AR Blikač výkonový.   78 1 29   100   okolo roku 2000  
AR Výkonový blikač.   78 1 29   101   okolo roku 2000  
AR Antény vertikálne.   78 1 31   102   okolo roku 2000  
AR Brzda pre autodráhu a iné doplnky. ! 78 5 166   103   okolo roku 2000  
AR Televízne normy.   78 5 167   104   okolo roku 2000  
AR Voltmeter číslicový.   78 5 170   105   okolo roku 2000  
AR Hrací strojček. Programovateľný.   78 5 177   106   okolo roku 2000  
AR Svetelná hudba.   78 5 186   107   okolo roku 2000  
AR Generátor čísel 1-49.   78 5 189   108   okolo roku 2000  
AR Melodický zvonček.   78 5 189   109   okolo roku 2000  
AR Anténny zosilňovač 40-860 MHz.   78 5 190   110   okolo roku 2000  
AR Booster   80 8 304   111   okolo roku 2000  
AR Bzučiak   80 9 351   112   okolo roku 2000  
AR Bezkontaktný stykač.   80 10 388   113   okolo roku 2000  
AR Booster.   80 11 424   114   okolo roku 2000  
AR Bzučiak.   80 11 434   115   okolo roku 2000  
AR Budík.   82 7 272   116   okolo roku 2000  
AR Bzučiak.   83 3 96   117   okolo roku 2000  
AR Budenie displeja.   83 4 151   118   okolo roku 2000  
AR Blikač s fotoodporom.   85 11 409 1 119   okolo roku 2000  
AR Blikač s fotoodporom.   85 11 408   120 q okolo roku 2000  
AR Bicia súprava.   87 2 50   121   okolo roku 2000  
AR Blikač.   76 5 171   122   okolo roku 2000  
AR Booster S KC 509.   77 1 7   123   okolo roku 2000  
AR Blikač.   79 3 87   124   okolo roku 2000  
AR Blikač dvojžiarovkový.   78 2 50   125   okolo roku 2000  
AR Blikač.   91 1 6   126   okolo roku 2000  
AR Bubeník.   91 10 417   127   okolo roku 2000  
AR Blikač na stromček.   91 12 521   128   okolo roku 2000  
AR Blikač na stromček.   92 12 552   129   okolo roku 2000  
AR Bezpečnostné zariadenie.   93 1 20   130   okolo roku 2000  
ARM Bezpečnostné zariadenie.   93 1 20   131   okolo roku 2000  
AR Blikač.   93 5 22   132   okolo roku 2000  
K Bezpečnostné zariadenie ultrazvukové.    93 2 44   133   okolo roku 2000  
AR Brož.   81 1 10   134   okolo roku 2000  
AR Blikač 1,5-30V.   81 1 23   135   okolo roku 2000  
AR Bubeník elektronický malý.   81 12 23   136   okolo roku 2000  
ARM Blcha(imitátor).   79 4 147   137   okolo roku 2000  
AR Blikač  4,5V s led  "R15".    93 6 7,8   138   okolo roku 2000  
AR Blikač "SMD".   93 6 19   139   okolo roku 2000  
AR Blikač na stromček "SMT".   93 6 21   140   okolo roku 2000  
AR Blikacia led. Na 220V.   93 12 24   141   okolo roku 2000  
AR Bežiace svetlo.   94 3 6   142   okolo roku 2000  
AR Blikač bleskový "SMT".   94 3 23   143   okolo roku 2000  
AR Blikač zadného svetla bicykla.   94 7 22   144   okolo roku 2000  
AR Bežiace svetlo.   94 8 21   145   okolo roku 2000  
K Blikač výstražný.   94 12 471   146   okolo roku 2000  
ARM Bubeník.   90 2 54   147   okolo roku 2000  
ARM Bežiace svetlo  16 žiaroviek.   90 3 115   148   okolo roku 2000  
ARM Booster.   91 1 8   149   okolo roku 2000  
ARM Budič zosilňovačov.   91 4 126   150   okolo roku 2000  
ARM Blikač s dvoma žiarovkami.   91 4 132   151   okolo roku 2000  
ARM Blikač na dútnavku.   91 4 132   152   okolo roku 2000  
ARM Blikač led.   91 4 133   153   okolo roku 2000  
ARM Blikač Najjednoduchší LM 3909 !! 91 4 133   154   okolo roku 2000  
ARM Blesk k fotoaparátu -synchronizátor.   91 4 145   155   okolo roku 2000  
ARM Blikač s dvoma led 555.   91 4 146   156   okolo roku 2000  
ARM Barometer  7106   92 3 94   157   okolo roku 2000  
ARM Blikač do auta dekoračný.   92 3 104   158   okolo roku 2000  
ARM Bežiace svetlo 4017.   93 6 224   159   okolo roku 2000  
ARM Blikače led 555.   94 5 189   160   okolo roku 2000  
ARM Blikač na prejazd v modelovej železnici.   95 1 23   161   okolo roku 2000  
AR Blikač -led.   95 10 7   162   okolo roku 2000  
AR Blikač "Kitt".   95 12 22   163   okolo roku 2000  
EI Budič fetov a IGBT tranzistorov.   95 12 2   164   okolo roku 2000  
AR Časové relé.   80 5 170   165   okolo roku 2000  
AR Časovacia jednotka.   80 8 311   166   okolo roku 2000  
AR Časový spínač pre fotokomoru.   80 9 347   167   okolo roku 2000  
AR Čítač riadený sieťou.   80 12 449   168   okolo roku 2000  
AR Čítač s prerušením svetla svetlom.   80 12 449   169   okolo roku 2000  
AR Čítač riadený generátorom.   80 12 450   170   okolo roku 2000  
AR Čítač 0-100MHz. Päťmiestny.   82 9 332   171 q okolo roku 2000  
AR Cyklovač stieračov.   82 10 371   172   okolo roku 2000  
AR Časový spínač pre fotokomoru.   82 11 414   173   okolo roku 2000  
AR Cyklovač stieračov.   83 5 171   174   okolo roku 2000  
AR Časový spínač.   86 2 51   175   okolo roku 2000  
AR Časový spínač s akustikou.   86 9 327   176   okolo roku 2000  
AR Číslicový teplomer.   87 5 170   177   okolo roku 2000  
AR Číslicový teplomer.   87 8 305   178   okolo roku 2000  
AR Cukrenka s dobrou náladou.   79 3 103   179   okolo roku 2000  
AR Časová základňa.   84 8 305   180   okolo roku 2000  
AR Cyklovač.   90 4 128   181   okolo roku 2000  
AR Časový spínač 1,5-2min.   90 6 232   182   okolo roku 2000  
AR Časový spínač s expozimetrom.   90 8 288   183   okolo roku 2000  
AR Cyklovač stieračov pre favorit.   91 7 249   184   okolo roku 2000  
AR Cyklovač stieračov pre favorit.   91 10 371   185   okolo roku 2000  
AR Čidlo priblíženia.   92 4 155   186   okolo roku 2000  
AR Časovač do fotokomory.   92 12 588   187   okolo roku 2000  
P Časový spínač.   92   8   188   okolo roku 2000  
P Čidlo svetelné.   92   10   189   okolo roku 2000  
AR Časová základňa.   84 8 305   190   okolo roku 2000  
P Časový spínač.   88   68   191   okolo roku 2000  
ARM Cyklovač.   93 2 19   192   okolo roku 2000  
ARM Čítač 1MHz.   93 3 16   193   okolo roku 2000  
ARM Číslicová technika.   80 3     194   okolo roku 2000  
ARM Čítač.   83 6 211   195   okolo roku 2000  
AR Cyklovač pre favorit.   93 2 19   196   okolo roku 2000  
AR Časovač pre favorit do 99min. ! 78 8 309   197   okolo roku 2000  
AR Cyklovač stieračov.   81 5 23   198   okolo roku 2000  
AR Číslicový merač.   82 19 33   199   okolo roku 2000  
AR Čítač do 1,3 GHz.   93 8 9   200 q okolo roku 2000  
AR Čítač pre PC.   93 11 27   201   okolo roku 2000  
AR Časový spínač z kalkulačky.   93 12 9   202 q okolo roku 2000  
AR Časovač 555.   94 1 7   203   okolo roku 2000  
AR Časový spínač.   94 5 5   204   okolo roku 2000  
AR Čítač.   94 5 8   205   okolo roku 2000  
AR Čidlo svetelné.   94 11 6   206   okolo roku 2000  
AR Čidlo CO2.   94 12 9   207   okolo roku 2000  
AR Časovač s 4541.   95 1 16   208   okolo roku 2000  
AR Časovač s 4060.   95 1 17   209   okolo roku 2000  
EM Centrálne zamykanie.   95 1 15   210 q okolo roku 2000  
EM Cyklovač s pamäťou.   94 1 24   211 q okolo roku 2000  
EM Čítač do 1 GHz.   94 2 4   212 q okolo roku 2000  
AR Čítač a otáčkomer 3 miestny. ! 95 4 14   213   okolo roku 2000  
AR Čidlo pre rybárov.   95 6 8   214   okolo roku 2000  
K Časovacie signalizačné zariadenie.   93 4 143   215   okolo roku 2000  
K Čidlo teploty pre CPU.   94 6 208   216   okolo roku 2000  
K Časový spínač pre malé napätia.   94 6 209   217   okolo roku 2000  
ARM Časový spínač.   91 4 135   218   okolo roku 2000  
ARM Cievka -ladení toroid   91 4 141   219   okolo roku 2000  
ARM Časovací obvod s dodatkovým obvodom. k vyhodnoteniu okolného osvetlenia.   92 5 177   220   okolo roku 2000  
ARM Časovač s dlhými časmi.   92 5 177   221   okolo roku 2000  
ARM Časovač -spínač.   92 5 180   222   okolo roku 2000  
ARM Časový spínač 15min. -14hod. S 555   93 6 205   223   okolo roku 2000  
ARM Časové  spínacie. časovače   94 5 172   224   okolo roku 2000  
ARM Čas. spínač. osvetlenia.   94 5 175   225   okolo roku 2000  
ARM Časovač s 555 a 4020 B na dlhé časy. !! 94 5 191   226   okolo roku 2000  
ARM Časovače, čas. spínače   94 5 199   227   okolo roku 2000  
ARM Čas. spínač.   95 1 17   228   okolo roku 2000  
ARM Cyklovač s pamäťou.   95 1 28   229   okolo roku 2000  
ARM Cievky   95 2     230   okolo roku 2000  
ARM Cievky pre nf a vf.   95 3     231   okolo roku 2000  
AR Časovač- Zober si tabletku   95 9 21   232   okolo roku 2000  
AR Časovač z budíku.   95 12 19   233   okolo roku 2000  
EI Čas. spínač. z digitáliek   95 3 34   234   okolo roku 2000  
AR Čítač štvorbitový - výstup 4-LED   88 5 167   235   okolo roku 2000  
AR Cyklovač s pamäťou.   89 8 292   236   okolo roku 2000  
EM Čítač do 16Hz   94 2 4   237   okolo roku 2000  
AR Čítač + otáčkomer stopky 3miestny ! 95 4 14   238   okolo roku 2000  
AR Čidlo pre rybárov.   95 6 8   239   okolo roku 2000  
K Časovacie signalizačné zariadenie.   93 4 143   240   okolo roku 2000  
K Čidlo teploty pre CPU   94 6 208   241   okolo roku 2000  
K Časový spínač pre malé napätia.   94 6 209   242   okolo roku 2000  
ARM Časovaný spínač    91 4 135   243   okolo roku 2000  
ARM Čítač otáčok digitálny   91 4 154   244   okolo roku 2000  
ARM Cyklovač stieračov   92 3 105   245   okolo roku 2000  
ARM Časovač s dlhými časmi.   92 5 177   246   okolo roku 2000  
ARM Časovač -spínač.   92 5 180   247   okolo roku 2000  
ARM Časový spínač. 15min.-14hod. S555   93 6 205   248   okolo roku 2000  
ARM Časový spínač zap.-vyp.-zap.-vyp. ...automat.   93 6 207   249   okolo roku 2000  
ARM Časové spínacie časovače   94 5 172   250   okolo roku 2000  
ARM Časový spínač osvetlenia   94 5 175   251   okolo roku 2000  
ARM Časovač S 555 A 4020 B na dlhé časy. !! 94 5 191   252   okolo roku 2000  
ARM Časovače, čas. spínače   94 5 199   253   okolo roku 2000  
ARM Cyklovač s pamäťou.   95 1 28   254   okolo roku 2000  
AR Časovač -zober si tabletku   95 9 21   255   okolo roku 2000  
AR Časovač z budíku.   95 12 19   256   okolo roku 2000  
EI Časové relé 1s-100min.   95 2 15   257   okolo roku 2000  
EI Časový spínač s digitáliek   95 3 34   258   okolo roku 2000  
EI Čítač -otáčkomer 3 miestny ! 95 8-9 2   259 q okolo roku 2000  
EI Časový spínač V 2100B   95 10 10   260   okolo roku 2000  
AR Cyklovač s pamäťou.   89 8 292   261   okolo roku 2000  
AR Dekodér stereo A290D    80 10 385   262   okolo roku 2000  
AR Deratizačný prístroj na komáre   80 12 451   263   okolo roku 2000  
AR Dekodér  stereo    81 4 11   264   okolo roku 2000  
AR Diaľnopis   82 2 72   265   okolo roku 2000  
AR Deratizátor   82 4 152   266   okolo roku 2000  
AR Detektor kovov   82 7 252   267   okolo roku 2000  
AR Diaľkové ovládanie COLOR110   82 11 415   268   okolo roku 2000  
AR Detektor kovov   83 1 34   269   okolo roku 2000  
AR Detektor kovov   83 3 92   270   okolo roku 2000  
AR Delička TTL   86 9 350   271   okolo roku 2000  
AR Diaľkové  ovládanie   87 12 451   272   okolo roku 2000  
AR Doplnok k čítaču kapacity   87 5 189   273   okolo roku 2000  
AR Delič kmitočtu   77 10 374   274   okolo roku 2000  
AR Deratizér hmyzu vysokým napätím   79 8 293   275   okolo roku 2000  
AR Dolby ,,b"   90 3 94   276   okolo roku 2000  
AR Delička kmitočtu do 16Hz   90 9 346   277   okolo roku 2000  
AR Dolby pre CONDOR   90 11 425   278   okolo roku 2000  
AR Delička s K193IE2   90 12 455   279   okolo roku 2000  
AR Demodulátor FM SL1453EXP   91 5 165   280   okolo roku 2000  
AR Diskriminátor TV-FM   91 8 327   281   okolo roku 2000  
AR Detektor kovov   92 4 155   282   okolo roku 2000  
AR Delič kmitočtu do 1,36Hz s SAB6457A   92 5 208   283   okolo roku 2000  
AR Dvojstavový spínač   84 8 287   284   okolo roku 2000  
AR Detektor kovov   84 8 292   285   okolo roku 2000  
AR Dvojkanálový prepínač KOSCKOSKOR   82 1 9   286   okolo roku 2000  
P Diaľkové . Ovládanie   88   35   287   okolo roku 2000  
ARM Displeje   78 2     288   okolo roku 2000  
ARM Dozvuk   78 4 138   289   okolo roku 2000  
ARM Detektor PLL   78 4 142   290   okolo roku 2000  
ARM Detektor vedenia   80 5 195   291   okolo roku 2000  
ARM Digitálny voltmeter s kalkulačky   82 2 59   292   okolo roku 2000  
ARM Doplnky k prjímačom   83 4     293   okolo roku 2000  
ARM Detektor priblíženia   89 2 64   294   okolo roku 2000  
AR Detektor s MH 74161.   81 1 19   295   okolo roku 2000  
AR Dolby DNL s MA 151. !!! 93 6 22   296   okolo roku 2000  
AR Detektor.   93 10 6   297   okolo roku 2000  
AR Denný programátor.   93 10 9   298   okolo roku 2000  
AR Dolby s NE 645,46,50 (B).   93 12 14   299   okolo roku 2000  
AR Diktafón ISD 1020AP.   93 12 21   300   okolo roku 2000  
AR Detektor "AM".   94 2 5   301   okolo roku 2000  
AR DO viacúčelové.   94 4 17   302   okolo roku 2000  
AR Displej s led.   94 4 18   303   okolo roku 2000  
AR Detektor kovov.   94 7 25   304   okolo roku 2000  
AR Digitálne hodiny s prijímačom DCF27.   94 8 11   305   okolo roku 2000  
AR Delička kmitočtu 1:1000   94 10 22   306   okolo roku 2000  
AR Diktafón.   94 12 22   307   okolo roku 2000  
AR Dekodér morzeovej abecedy.   94 12 41   308   okolo roku 2000  
AR Dobíjač NiCd s 555.   95 1 9   309   okolo roku 2000  
AR Detektor bipolárneho signálu +12V.   95 3 17   310   okolo roku 2000  
EM Detektor prechodu signálu nulovou hodnotou + -15V.   95 1 29   311   okolo roku 2000  
AR Dekodér -úprava 12/93.   95 4 23   312   okolo roku 2000  
AR Diaľkový ovládač osvetlenia.   95 8 9   313   okolo roku 2000  
K Dotykový spínač.   93 6 217   314   okolo roku 2000  
K Delička kmitočtu.   93 7 245   315   okolo roku 2000  
K Diaľkové ovládanie. ! 94 1 23   316   okolo roku 2000  
K Dekodér tonový.   94 1 26   317   okolo roku 2000  
K Dekodér sterea.   94 2 49   318   okolo roku 2000  
K Doska s displejom a tlačidlami pre mikroprocesorovú kartu. !!! 94 3 93   319   okolo roku 2000  
K Dolby stereo. !! 94 4 125   320   okolo roku 2000  
K Dolby ako pracuje.   94 4 127   321   okolo roku 2000  
K Dióda s úbytkom 0,04.   94 5 163   322   okolo roku 2000  
K Diaľkové ovládanie svetiel.   94 10 391   323   okolo roku 2000  
K Detektor kovov.   94 11 425   324   okolo roku 2000  
K Delič napätia.   95 1 9   325   okolo roku 2000  
ARM Detektor špičkového napätia.   89 3 90   326   okolo roku 2000  
AR Prevodná tabuľka I.O. RFT / Tesla   78 6 205   327   okolo roku 2000  
AR Počítadlo prejdených kôl. Ku autodráhe.   78 6 206   328   okolo roku 2000  
AR Skúšačka diód.   78 6 209   329   okolo roku 2000  
AR Expozičný spínač - automatický.   78 6 210   330   okolo roku 2000  
AR Spínač expozičný - automatický.   78 6 210   331   okolo roku 2000  
AR Spínač triakový.   78 6 211   332   okolo roku 2000  
AR Triakový spínač.   78 6 211   333   okolo roku 2000  
AR Merač U,I,R.   78 6 215   334   okolo roku 2000  
AR Zosilňovač pre sluchátka - jednoduchý 4,5V.   78 6 218   335   okolo roku 2000  
AR Sonda pre číslicové obvody.   78 6 223   336   okolo roku 2000  
AR Prepínač 8- kanálový.   78 6 225   337   okolo roku 2000  
AR Kontrola presnosti kalkulačky. ! 78 6 227   338   okolo roku 2000  
AR Elektrický zámok.   78 6 228   339   okolo roku 2000  
AR Kukučka.   78 6 229   340   okolo roku 2000  
ARM Deratizátor proti hlodavcom.   90 2 60   341   okolo roku 2000  
ARM Detektory.   90 4     342   okolo roku 2000  
ARM Diaľkové ovládanie.   90 4 142   343   okolo roku 2000  
ARM Detektor priblíženia  (s indukciou ).   90 4 147   344   okolo roku 2000  
ARM Detektor priblíženia.   90 4 150   345   okolo roku 2000  
ARM Dobíjač NiCd.   91 2 60   346   okolo roku 2000  
ARM Diskriminátor okienkový.   91 3 107   347   okolo roku 2000  
ARM Dotykový spínač.   91 3 108   348   okolo roku 2000  
ARM Detektor sieť. Napätia  LM 324 .   91 4 133   349   okolo roku 2000  
ARM Detektor SSB.   91 4 139   350   okolo roku 2000  
ARM Deratizátor  (proti psom).   91 4 145   351   okolo roku 2000  
ARM Detektor radarových vĺn.   91 5 192   352   okolo roku 2000  
ARM Digitálne spracovanie TV signálu v TV.   91 6     353   okolo roku 2000  
ARM Digitálna televízia.   91 6     354   okolo roku 2000  
ARM Dekodéry PAL,SECAM,D2-MAC,PIP,TXT a iné.   91 6     355   okolo roku 2000  
ARM Detektor vibrácií.   92 3 83   356   okolo roku 2000  
ARM Detektor dymu optický.   92 3 96   357   okolo roku 2000  
ARM Detektor hladiny.   92 3 98   358   okolo roku 2000  
ARM Digitálne riadenie serva.   92 3 106   359   okolo roku 2000  
ARM Digitálny indikátor rádioaktívneho žiarenia.   92 3 107   360   okolo roku 2000  
ARM Doplnok K  ARB 5/91.   92 4 158   361   okolo roku 2000  
ARM Delič napätia.   94 5 197   362   okolo roku 2000  
ARM Detektor klamstva.   95 1 6   363   okolo roku 2000  
ARM Deratizátor na krtkov.   95 1 7   364   okolo roku 2000  
ARM Detektor výšky hladiny.   95 1 36   365   okolo roku 2000  
ARM Deratizátor myší.   95 1 38   366   okolo roku 2000  
ARM Deratizátor S  EXAR 556.   95 1 40   367   okolo roku 2000  
EI Digitálna stupnica pre AM/FM  pozri 7  3/95 EI. ! 95 1 14   368   okolo roku 2000  
AR Delička 4-MI.   88 3 86   369   okolo roku 2000  
AR Družicová  TV.   88 3 94   370   okolo roku 2000  
AR Dolby. ! 88 12 465   371   okolo roku 2000  
AR Diaľkové ovládanie k FTVP 110ST.   89 3 94   372   okolo roku 2000  
AR Ekvivalenty IO.   80 8 312   373   okolo roku 2000  
AR Expozimeter.   82 12 446   374   okolo roku 2000  
AR Efektový pedál pre gitaru.   86 10 386   375   okolo roku 2000  
AR Efekty (loptička).   77 10 368   376   okolo roku 2000  
AR Efekty  svetelné.   88 11 407   377   okolo roku 2000  
AR Efekty loptičky.   90 3 110   378   okolo roku 2000  
AR Expozičné hodiny.   90 6 231   379   okolo roku 2000  
ARM Elektronická stupnica.   78 4 158   380   okolo roku 2000  
ARM Ekvalizér  8-stupňov.   82 3 98   381   okolo roku 2000  
ARM El. Bič.   83 6 229   382   okolo roku 2000  
AR Ekvalizér  9pásmový.   81 7 10   383   okolo roku 2000  
AR Ekvalizér  7+2.   93 1 9   384   okolo roku 2000  
AR Efekt "K.I.T.T."   94 12 24   385   okolo roku 2000  
AR Ekonomizér pre auto.   95 1 12   386   okolo roku 2000  
AR Efektové  zariadenia.   94 8 286   387   okolo roku 2000  
AR Efektové zariadenia  6 výstupov  220V.   94 9 326   388   okolo roku 2000  
ARM Efekty.   91 1 7   389   okolo roku 2000  
ARM Efekt  THERENIM.   91 4 128   390   okolo roku 2000  
ARM Elektronická koruna.   91 4 132   391   okolo roku 2000  
ARM Expozimeter zábleskový.   92 3 96   392   okolo roku 2000  
ARM Efekt bežiaceho a impulzného svetla 4017.   92 4 152   393   okolo roku 2000  
ARM Elektronický pes.   92 5 182   394   okolo roku 2000  
ARM Elektronický odpor ER-02.   93 6 218   395   okolo roku 2000  
ARM Elektronický kľúč značenia odporov.   93 6 221   396   okolo roku 2000  
ARM Elektroskop.   95 1 15   397   okolo roku 2000  
AR Ekvalizér.   89 3 91   398   okolo roku 2000  
AR Fotopištoľ.   80 1 12   399   okolo roku 2000  
AR Filter 19 KHz   80 3 98   400   okolo roku 2000  
AR Fázovacia jednotka.   80 9 332   401   okolo roku 2000  
AR Farebná hudba.   80 10 370   402   okolo roku 2000  
AR Filter pre SSB.   83 4 153   403   okolo roku 2000  
AR Farebná hudba.   87 7 266   404   okolo roku 2000  
AR Filter telegrafný.   90 1 29   405   okolo roku 2000  
AR Fotoelektrický spínač.   90 9 326   406   okolo roku 2000  
AR Farebná hudba.   92 1 10   407   okolo roku 2000  
AR Farebná hudba.   92 10 463   408   okolo roku 2000  
ARM Filtre ladené S 02   93 4 16   409   okolo roku 2000  
ARM Fuzz.   78 4 139   410   okolo roku 2000  
ARM Fázovací obvod.   78 4 140   411   okolo roku 2000  
ARM Frekvencia tónov.   80 1 9   412   okolo roku 2000  
ARM Fotónka s led.   83 6 225   413   okolo roku 2000  
ARM Fono efekty   84 2 77   414   okolo roku 2000  
AR Farebná hudba  1kanál.   78 8 290   415   okolo roku 2000  
AR Farebné svetielko s dvoma led.   94 10 5   416   okolo roku 2000  
AR Farebná hudba.   93 5 171   417   okolo roku 2000  
AR Fázový záves.    94 2 65   418   okolo roku 2000  
AR Filter pre príjem telegrafie.   94 6 206   419   okolo roku 2000  
AR Fotoelektrický spínač.   94 9 343   420   okolo roku 2000  
AR Filter 50Hz.   94 11 416   421   okolo roku 2000  
ARM Farebná hudba.   90 2 52   422   okolo roku 2000  
ARM Fuzz.   91 1 8   423   okolo roku 2000  
ARM Fázery zvuku   91 1 9   424   okolo roku 2000  
ARM Filtre -ku gitare a iné.   91 1 13   425   okolo roku 2000  
ARM Fázový invertor  2x741.   91 4 129   426   okolo roku 2000  
ARM Fázový posuv.   91 4 130   427   okolo roku 2000  
ARM Fázovacia jednotka.   92 5 194   428   okolo roku 2000  
ARM Feritové jadrá.   94 4     429   okolo roku 2000  
ARM Ferity.   95 3     430   okolo roku 2000  
EI Filtre odrušovacie    profesionálne. ! 95 3 55   431   okolo roku 2000  
EI Frekvencia kanálov  TV.   95 5 5   432   okolo roku 2000  
AR Filter aktívny S10-teória.   88 2 72   433   okolo roku 2000  
AR Fázový záves.    89 6 232   434   okolo roku 2000  
AR Generátor   80 4 126   435   okolo roku 2000  
AR Generátor   80 5 171   436   okolo roku 2000  
AR Gong   80 5 187   437   okolo roku 2000  
AR Generátor  tvar. Kmitov   80 6 228   438   okolo roku 2000  
AR Generátor  tvar. Kmitov   80 7 252   439   okolo roku 2000  
AR Generátor  tvar. Kmitov   80 8 291   440   okolo roku 2000  
AR Generátor  tvar. Kmitov   80 9 336   441   okolo roku 2000  
AR Generátor s MH 7400    80 11 406   442   okolo roku 2000  
AR Generátor TTL výkonný   80 11 410   443   okolo roku 2000  
AR Generátor s NE555   82 1 33   444   okolo roku 2000  
AR Generátor    82 2 67   445   okolo roku 2000  
AR Generátor  RC   82 3 92   446   okolo roku 2000  
AR Generátor VF a NF v jednom   82 4 132   447   okolo roku 2000  
AR Generátor časových značiek   82 4 147   448   okolo roku 2000  
AR Generátor    82 10 391   449   okolo roku 2000  
AR Generátor   82 12 472   450   okolo roku 2000  
AR Generátor   83 1 8   451   okolo roku 2000  
AR Generátor   83 1 29   452   okolo roku 2000  
AR Generátor 4x trojuholníkový priebeh   83 5 192   453   okolo roku 2000  
AR Generátor kĺzavého tónu   83 11 409   454   okolo roku 2000  
AR Generátor skupín impulzov   83 11 411   455   okolo roku 2000  
AR Generátor televízny   86 2 54   456   okolo roku 2000  
AR Generátor    87 3 87   457   okolo roku 2000  
AR Generátor impulzov GP03   87 3 105   458   okolo roku 2000  
AR Generátor   87 9 327   459   okolo roku 2000  
AR Generátor programovateľný    77 6 213   460   okolo roku 2000  
AR Generátor testovací   78 2 46   461   okolo roku 2000  
AR Generátor pre telegraf. Značky   78 2 50   462   okolo roku 2000  
AR Generátor hod. impulzov   88 7 266   463   okolo roku 2000  
AR Generátor  tvarových kmitov. Oprava v 2/89 49str.   88 9 331   464   okolo roku 2000  
AR Generátor PAL   92 2 82   465   okolo roku 2000  
AR Generátor motora   90 7 248   466   okolo roku 2000  
AR Generátor "HI-FI" a merač skreslenia   92 3 110   467   okolo roku 2000  
P Generátor spaľovacieho rotora   92   13   468   okolo roku 2000  
P Generátor 10kHz-200 MHz   92   22   469   okolo roku 2000  
P Generátor RC 20Hz - 20kHz   86   51   470   okolo roku 2000  
ARM Generátor 1Hz   93 3 7   471   okolo roku 2000  
ARM Generátor impulzov    80 5 192   472   okolo roku 2000  
ARM Generátor s NE555   82 2 51   473   okolo roku 2000  
ARM Generátor šumu    82 3 106   474   okolo roku 2000  
ARM Generátor šumu mora   83 6 227   475   okolo roku 2000  
ARM Generátor policajnej. Sirény   89 2 46   476   okolo roku 2000  
AR Gong   93 2 55   477   okolo roku 2000  
AR Generátor    86 5 171   478   okolo roku 2000  
AR Generátor 2x MH7400   81 2 10   479   okolo roku 2000  
AR Generátor s MAA 115   81 5 8   480 q okolo roku 2000  
AR Generátor impulzný   81 5 9   481   okolo roku 2000  
AR Generátor náhody   81 6 9   482   okolo roku 2000  
AR Generátor signálny 0,1 - 110 MHz   82 19 57   483   okolo roku 2000  
AR Generátor 2x KC508 4,5 V   93 6 7   484   okolo roku 2000  
AR Gong   93 9 13   485   okolo roku 2000  
AR Generátor 50Hz   94 1 21   486   okolo roku 2000  
AR Generátor signálny   94 11 6   487   okolo roku 2000  
AR Generátor R15   95 2 6   488   okolo roku 2000  
AR Generátor SMT   95 3 17   489   okolo roku 2000  
EM Generátor sínus 10Hz-100kHz   95 1 12   490   okolo roku 2000  
EM Generátor s 4066   95 1 28   491   okolo roku 2000  
EM Generátor šumu   94 2 26   492   okolo roku 2000  
AR Generátor PAL - vylepšený    92 2 82   493   okolo roku 2000  
K Generátor !!! ! 95 3 85   494   okolo roku 2000  
K Generátor 1kHz   94 1 17   495   okolo roku 2000  
K Generátor impulzov s nastaviteľnou striedov   94 1 25   496   okolo roku 2000  
K Generátor riadený napätím   94 1 30   497   okolo roku 2000  
K Generátor pomalého priebehu   94 2 65   498   okolo roku 2000  
K Generátor symetrického signálu.   94 4 123   499   okolo roku 2000  
K Generátor impulzov s nastavením f a šírky   94 8 292   500   okolo roku 2000  
PE Batérie Panasonic. Katalógové údaje.   99 11 obal   501   okolo roku 2000  
PE Batérie Panasonic. Katalógové údaje.   99 11 2   502   okolo roku 2000  
PE Zapni/ vypni s TTL.   99 11 5   503   okolo roku 2000  
PE Prepínač s TTL 3- výstupy.   99 11 5   504   okolo roku 2000  
PE Prepínač pre 5 tlačidiel s TTL.   99 11 5   505   okolo roku 2000  
PE Metronóm.   99 11 6   506   okolo roku 2000  
PE Bzučiak.   99 11 6   507   okolo roku 2000  
PE Kódový zámok s tyristormi.   99 11 7   508   okolo roku 2000  
PE Tester OZ.   99 11 7   509   okolo roku 2000  
PE Časový spínač- periodický. Zopnutý 1min. Prestávky 15,30,60 a 90 minút. Záťaž 230V/ 3A.   99 11 8   510   okolo roku 2000  
PE Kódový zámok s AT98C2051. ! 99 11 10   511   okolo roku 2000  
PE Časový spínač pre schodište s 555.   99 11 13   512   okolo roku 2000  
PE Schodišťový časový spínač s 555.   99 11 13   513   okolo roku 2000  
PE IO MAX 809/ MAX810 obvod pre generovanie signálu RESET.   99 11 15   514   okolo roku 2000  
PE IO MAX 761. Napájač diód s 5V.   99 11 15   515   okolo roku 2000  
PE Napájač diód s 5V. S MAX 761.   99 11 15   516   okolo roku 2000  
PE Reproboxy pre domáce kino.   99 11 16   517   okolo roku 2000  
PE Čidlo PT100.   99 11 19   518   okolo roku 2000  
PE Svetelné efekty- Had, hviezda, v jednej, troch radách.   99 11 20   519   okolo roku 2000  
PE Efekty - svetelné. Had, hviezda, v jednej, troch radách.   99 11 20   520   okolo roku 2000  
PE Tvarovač pre programovateľný merač spotreby.   99 11 22   521   okolo roku 2000  
PE LED supersvietivé.   99 11 23   522   okolo roku 2000  
PE Supersvietivé LED.   99 11 23   523   okolo roku 2000  
PE Doplnok k poplašnému zariadeniu z PE 12/97.   99 11 23   524   okolo roku 2000  
PE Zosilňovač 2x10W. Midrwatt 3. S TDA 2030V.   99 11 25   525   okolo roku 2000  
PE Nabíjačka s 555 impulzná.   99 11 28   526   okolo roku 2000  
K Generátor.   94 11 405   527   okolo roku 2000  
K Generátor  impulzný  s nezávislým  nastavením.   95 2 47   528   okolo roku 2000  
K Generátor   ružového  šumu.   95 2 50   529   okolo roku 2000  
ARM Generátor,  pravouhlého,  signálu.   95 3 117   530   okolo roku 2000  
ARM Generátor  reagujúci  na  kovový  předmět   90 2 56   531   okolo roku 2000  
ARM Generátor píla, obdĺžnik, sínusovka.   90 2 59   532   okolo roku 2000  
ARM Generátor ako sínus a kosínus.   90 3 99   533   okolo roku 2000  
ARM Generátory s 4046B 200-2000Hz a iné.   90 4 156   534   okolo roku 2000  
ARM Násobič 100x   90 4 157   535   okolo roku 2000  
ARM Gitary a príslušenstvo   91 1     536   okolo roku 2000  
ARM Generátor obálky   91 1 10   537   okolo roku 2000  
ARM Generátor šumu   91 1 16   538   okolo roku 2000  
ARM Generátor  0,000 - 50Hz   91 3 91   539   okolo roku 2000  
ARM Generátor  0,000 - 50Hz   91 3 91   540   okolo roku 2000  
ARM Generátor pomalých impulzov TCA 345   91 3 98   541   okolo roku 2000  
ARM Generátor ružového šumu   91 4 129   542   okolo roku 2000  
ARM Generátor bieleho šumu   91 4 129   543   okolo roku 2000  
ARM Generátor pre nácvik telegrafie   91 4 136   544   okolo roku 2000  
ARM Generátor obdĺžnikoví 650 - 6500 Hz !   91 4 136   545   okolo roku 2000  
ARM Generátor záporného napätia   91 4 137   546   okolo roku 2000  
ARM Generátor a sledovač signálu   91 4 142   547   okolo roku 2000  
ARM Generátor LM 3909 obdĺžnik   91 4 144   548   okolo roku 2000  
ARM Generátor kvadratúrnej fázy - digitálny   91 4 145   549   okolo roku 2000  
ARM Generátor  2x  s  555 alebo 556   91 4 147   550   okolo roku 2000  
ARM Generátor s 555   91 4 146   551   okolo roku 2000  
ARM Generátory a motory   92 1     552   okolo roku 2000  
ARM Generátor náhodných tónov   92 4 152   553   okolo roku 2000  
ARM Gong dvojhlasný   93 6 230   554   okolo roku 2000  
ARM Generátor prídavných impulzov  s 555   94 5 176   555   okolo roku 2000  
ARM Generátor spúšťaný signálom s 555   94 5 176   556   okolo roku 2000  
ARM Generátory rôzne   94 5 176   557   okolo roku 2000  
ARM Generátory 555   94 5 193   558   okolo roku 2000  
ARM Generátor riadený vlhkostným čidlom   94 5 193   559   okolo roku 2000  
ARM Generátory rôzne schody, píla   95 1 34   560   okolo roku 2000  
ARM Gong trojhlasný   95 1 39   561   okolo roku 2000  
AR Generátor nabíjacích impulzov   95 11 15   562   okolo roku 2000  
AR Generátor kmitočtu   95 12 18   563   okolo roku 2000  
ELI Generátor referenčného napätia SSM - 2135   95 3 5   564   okolo roku 2000  
EI Generátor šumu  VHF a  UHF pásma   95 11 14   565   okolo roku 2000  
AR Generátor signálny   +SV   85 6 209   566   okolo roku 2000  
AR Generátor TV - PAL  mreže, pruhy   88 6 230   567   okolo roku 2000  
AR Generátor SGM   89 8 287   568   okolo roku 2000  
AR Generátor s MKO (TTL)   89 12 469   569   okolo roku 2000  
ARM Generátor 10Hz - 1MHz   85 1 35   570   okolo roku 2000  
AR Hodiny   80 3 108   571   okolo roku 2000  
AR Húkačka.   82 11 407   572   okolo roku 2000  
AR Hodiny.   83 4 139   573   okolo roku 2000  
AR Hodiny.   83 8 311   574   okolo roku 2000  
AR Hodiny.   86 6 229 s 575   okolo roku 2000  
AR Hodiny.   83 6 229   576   okolo roku 2000  
AR Hodiny.   86 6 229   577 q okolo roku 2000  
AR Hviezda na stromček.   91 10 392   578   okolo roku 2000  
AR Húkačka trojtonová.   92 8 363   579   okolo roku 2000  
AR Hudobný nástroj MHB 208   93 10 20   580   okolo roku 2000  
AR Hodiny digitálne MH 106   94 3 11   581   okolo roku 2000  
AR Hviezda    94 6 7   582   okolo roku 2000  
AR Hodiny digitálne   94 11 9   583   okolo roku 2000  
AR Hviezdička   94 12 19   584   okolo roku 2000  
AR Hodiny k vareniu.   95 2 8   585   okolo roku 2000  
K Hodiny číslicové ! 93 8 291   586 q okolo roku 2000  
AR Hodiny číslicové ! 93 8 291   587   okolo roku 2000  
AR Hlasitý telefón   94 7 263   588   okolo roku 2000  
AR Hodiny s budíkom ! 94 9 333   589   okolo roku 2000  
ARM Hlasitý telefón   91 2 48   590   okolo roku 2000  
ARM Hračky -železnica   91 2     591   okolo roku 2000  
ARM Hviezda šesťcípa   91 2 57   592   okolo roku 2000  
ARM Hlasné počúvanie telefónu   91 4 127   593   okolo roku 2000  
ARM História - SAMSUNG   93 4 121   594   okolo roku 2000  
ARM História - Texas Instruments   93 6 201   595   okolo roku 2000  
ARM História- Internacionál Rectifier   93 6 201   596   okolo roku 2000  
ARM História- Xerox   95 1 1   597   okolo roku 2000  
ARM História- Spavn   95 4 121   598   okolo roku 2000  
AR Hodiny DCF 77   95 11 9   599   okolo roku 2000  
ARM Hry - biliard, lov, dopr. trenažér   85 3 114   600   okolo roku 2000  
ARM Hry -Hádač čísel, logik   82 5 195   601   okolo roku 2000  
AR Indikátor napätia (zmenšeného).   90 3 86 1 602 q okolo roku 2000  
AR Indikátor batérie   80 5 169   603   okolo roku 2000  
AR Indikátor batérie   80 5 186   604   okolo roku 2000  
AR Indikátor napäťových  (modulačných) špičiek   80 7 251   605 q okolo roku 2000  
AR Indikátor stavu batérie   80 9 328   606   okolo roku 2000  
AR Indikátor hladiny bezdotykový.   80 11 425   607   okolo roku 2000  
AR Indikátor "0"striedavého napätia.   82 2 70   608   okolo roku 2000  
AR Indikátor špičiek (najjednoduchší)   82 4 129   609   okolo roku 2000  
AR Indikátor vyladenia   82 4 152   610   okolo roku 2000  
AR Indikátor vybudenia.   82 8 288   611   okolo roku 2000  
AR Merač kmitočtu- priamoukazujúci pomocou μA.   78 9 326   612   okolo roku 2000  
AR Hľadač porúch drôtového rozhlasu.   78 9 327   613   okolo roku 2000  
AR Tyristorový spínač strážiaci sled fáz.   78 9 328   614   okolo roku 2000  
AR Náhrada hradla EXCLUSIVE-OR.   78 9 328   615   okolo roku 2000  
AR Poplašné zariadenie.   78 9 331   616   okolo roku 2000  
AR Anténny predzosilňovač s MOSFET BF900, 960, 905, 961   78 9 333   617   okolo roku 2000  
AR Časové základne osciloskopu.   78 9 335   618   okolo roku 2000  
AR Generátor trojuholníkového a pravouhlého napätia veľmi nízkych frekvencií. 0,06-5Hz.           619   okolo roku 2000  
AR Meranie analógovými voltmetrami a ampérmetrami. Teória.   78 9 339   620   okolo roku 2000  
AR Teória.  Meranie analógovými voltmetrami a ampérmetrami.    78 9 339   621   okolo roku 2000  
AR Q- meter. teória ! 78 9 346   622   okolo roku 2000  
AR Merač Q- meter. + teória. ! 78 9 346   623   okolo roku 2000  
AR Prevodník 7/4.   78 9 349   624   okolo roku 2000  
AR Klávesy- akordeón.   78 12 448   625   okolo roku 2000  
AR Gong.   78 12 448   626   okolo roku 2000  
AR Bič - elektrický.   78 12 449   627   okolo roku 2000  
AR Maják so žiarovkami.   78 12 449   628   okolo roku 2000  
AR Poplašné zariadenie.   78 12 450   629   okolo roku 2000  
AR Indikátor poklesu napätia s tyristorom.   78 12 450   630   okolo roku 2000  
AR Senzorové tlačidlo.   78 12 450   631   okolo roku 2000  
AR Základy elektroniky. Lekcia č.10.   84 3 88   632   okolo roku 2000  
AR Generátor 50Hz pre hodiny.   84 3 90   633   okolo roku 2000  
AR Zosilňovač ZETAWAT 1420 s MDA 2020. Opravu pozri v AR 12/84 str. 475 v pravo dole. ! 84 3 92   634   okolo roku 2000  
AR Zdroj 0-30V s MAA 723.   84 3 95   635   okolo roku 2000  
AR Videomagnetofóny.   84 3 105   636   okolo roku 2000  
AR Predzosilňovač. ovládaný elektronicky. !! 84 3 107   637   okolo roku 2000  
AR Obvody LC pre anténu W3DZZ.   84 3 112   638   okolo roku 2000  
AR Indikácia skratu. ! 84 12 445   639   okolo roku 2000  
AR Kalkulačky.  ! 84 12 446   640   okolo roku 2000  
AR Poplašné zariadenie.   84 12 451   641   okolo roku 2000  
AR Merač s C520D a D147C 3-miestne nie 3,5 miestne.   84 12 455   642   okolo roku 2000  
AR Zvonček s SAE0700.   84 12 456   643   okolo roku 2000  
AR Kybernetické želvátko.   84 12 465   644   okolo roku 2000  
AR Logická sonda. So segmentovkou. Úpravu pozri v AR 3/85 91str. a 7/85 243str. ! 84 12 469   645   okolo roku 2000  
AR Vlnomer absorbčný.   84 12 470   646   okolo roku 2000  
AR Senzorový spínač s MAA741.   85 3 90   647   okolo roku 2000  
AR Merač s C520D a D147C 3-miestne nie 3,5 miestne.   85 3 93   648   okolo roku 2000  
AR Ekvalizér- stereofónny. 5 kanálov.   85 3 105   649   okolo roku 2000  
AR Zdroj pre Walkmana.   85 3 109   650   okolo roku 2000  
AR Efekt- Distošn.   85 3 110   651   okolo roku 2000  
AR Hry- fotoelektrický terč.   85 3 112   652   okolo roku 2000  
AR Zmiešavač -vyvážený diódový.   85 3 113   653   okolo roku 2000  
AR Indikátor poklesu napätia s MH7400   85 7 247   654   okolo roku 2000  
AR Blikač s MH7400.   85 7 248   655   okolo roku 2000  
AR Spínač vonkajšieho osvetlenia- automatický.   85 7 250   656   okolo roku 2000  
AR Automatický spínač vonkajšieho osvetlenia.   85 7 250   657   okolo roku 2000  
AR Úprava prijímača z ARB 5/85.   85 7 250   658   okolo roku 2000  
AR Generátor TV - čiernobiely.   85 7 252   659   okolo roku 2000  
AR Merač prejdených kilometrov.- digitálny.   85 7 265   660   okolo roku 2000  
AR Tachometer digitálny- merač kilometrov.   85 7 265   661   okolo roku 2000  
AR Záznamová pamäť pre RTTY.   85 7 272   662   okolo roku 2000  
AR Bezkontaktný spínač bez transformátora.   89 2 49   663   okolo roku 2000  
AR Oprava Generátor tvarových kmitov z 9,10/88   89 2 49   664   okolo roku 2000  
AR Oprava stereofónny indikátor z 12/88.   89 2 49   665   okolo roku 2000  
AR Zosilňovač pre CD. 2x12W. + Ekvalizér.  ! 89 2 50   666   okolo roku 2000  
AR Ekvalizér.   89 2 50   667   okolo roku 2000  
AR Ladička pre gitaru.   89 2 54   668   okolo roku 2000  
AR Svetelný had - programovateľný.   89 2 65   669   okolo roku 2000  
AR Had svetelný programovateľný.   89 2 65   670   okolo roku 2000  
AR Prúdová sonda.   89 2 69   671   okolo roku 2000  
AR Družicový prijímač- dokončenie.   89 2 70   672   okolo roku 2000  
AR Dekodér PAL/SECAM.   89 2 71   673   okolo roku 2000  
AR Časovač pre striedu 1:1 s 555.   89 2 72   674   okolo roku 2000  
AR Indikátor stavu batérií TCA 965  MA 14 58.   85 11 432   675 q okolo roku 2000  
AR Interkom.   83 10 375   676   okolo roku 2000  
AR Indikátor dažďa.   86 8 286   677   okolo roku 2000  
AR Indikátor stavu vody.   86 9 326   678   okolo roku 2000  
AR Indikátor stavu batérií .   87 1 8   679   okolo roku 2000  
AR Indikátor Vf napätia.   87 5 191   680   okolo roku 2000  
AR Indikátor s A277D vyladenia.   87 6 229   681   okolo roku 2000  
AR Indikátor teploty motora.   87 7 246   682   okolo roku 2000  
AR Indikátor prebudenia.   87 9 349   683   okolo roku 2000  
AR Indikátor jasu zvukový.   78 2 48   684   okolo roku 2000  
AR Indikátor kovov.   84 8 292   685   okolo roku 2000  
AR Indikátor naladenia.   84 8 309   686   okolo roku 2000  
AR Indikátor s led   88 9 335   687   okolo roku 2000  
AR Indikátor odporu 2x   88 10 371   688   okolo roku 2000  
AR Indikátor dobíjania.   88 11 407   689   okolo roku 2000  
AR Indikátor vybudenia.   90 2 50   690   okolo roku 2000  
AR Indikátor časového spínača.   90 7 248   691   okolo roku 2000  
AR Indikátor vybudenia A277D.   90 8 287   692   okolo roku 2000  
AR Indikátor stavu batérií do prijímača.   90 8 308   693   okolo roku 2000  
AR Indikátor úrovne.   91 1 28   694   okolo roku 2000  
AR Indikátor vypnutého spotrebiča  v aute.   91 6 229   695   okolo roku 2000  
AR Indikátor vybudenia s MH74164.   91 8 301   696   okolo roku 2000  
AR Indikátor baterky auta.   91 8 304   697   okolo roku 2000  
AR Indikátor prahovej úrovne napätia.   91 10 399   698   okolo roku 2000  
AR Invertor   89 4 149   699   okolo roku 2000  
AR Indikátor naladenia.   84 8 308   700   okolo roku 2000  
ARM Indikátor rozsvietených svetiel.   93 4 9   701   okolo roku 2000  
ARM Indikátor plynu.   93 4 10   702   okolo roku 2000  
ARM Indikátor napätia batérií.   93 4 22   703   okolo roku 2000  
ARM IO Z. RVHP (NDR I).   80 6     704   okolo roku 2000  
ARM IO A 202, A 110, A 205.   80 6 205   705   okolo roku 2000  
ARM IO Z. RVHP (NDR II).   81 2     706   okolo roku 2000  
ARM IO 501-504.   81 3 86   707   okolo roku 2000  
ARM Indikátor paliva.   82 2 48   708   okolo roku 2000  
ARM Indikátor vody S4011   83 6 228   709   okolo roku 2000  
ARM Indikátor výpadku fázy   89 2 53   710   okolo roku 2000  
ARM IO Z RVHP   89 3     711   okolo roku 2000  
AR IO ULN 2005   93 2 13   712   okolo roku 2000  
AR IO Z SSSR A RVHP   86 5 185   713   okolo roku 2000  
AR Interkom.   78 8 292   714   okolo roku 2000  
AR IO MZH 115   78 8 229   715   okolo roku 2000  
AR Interkom.   81 1 8   716   okolo roku 2000  
AR Indikátor infrazvuku signálov   81 3 27   717   okolo roku 2000  
AR Indikátor špičiek s tranzistormi ( 1 x LED )   81 12 13   718   okolo roku 2000  
AR IO TAA 4761A   81 12 12   719   okolo roku 2000  
ARM Indikátor akustiky prepätia   79 4 124   720   okolo roku 2000  
ARM IO TCA 730 (A273)TCA 740(A274)   79 4 133   721   okolo roku 2000  
ARM IO TCA 440(A244)   79 4 137   722   okolo roku 2000  
ARM IO TDA 1062   79 4 138   723   okolo roku 2000  
ARM IO Z RVHP  III.   82 6     724   okolo roku 2000  
AR Indikátor vybudenia REPRO   94 2 15   725   okolo roku 2000  
AR Indikátor dažďa   94 4 6   726   okolo roku 2000  
AR Indikátor digitálny ! 94 4 14   727   okolo roku 2000  
AR Indikátor Vf signálu R15   94 8 6   728   okolo roku 2000  
AR Indikátor impulzov IPA   94 8 7   729   okolo roku 2000  
AR Indikátor zmenšenia napätia   94 9 6   730   okolo roku 2000  
AR Indikátor úrovne napätia na baterke   94 9 6   731   okolo roku 2000  
AR Indikátor zvýšenej teploty pre PC   95 1 11   732   okolo roku 2000  
EM Indikátor vybudenia s IR2E02   95 1 3   733   okolo roku 2000  
EM IO 2M317   94 2 28   734   okolo roku 2000  
AR Impulzný zdroj   95 5 19   735   okolo roku 2000  
AR Indikátor doby chodu batérie NiCD   95 7 5   736   okolo roku 2000  
AR Indikátor vybudenia   95 8 7   737   okolo roku 2000  
K Indikátor napätia akumulátoru ! 93 6 223   738   okolo roku 2000  
K Indikátor hladiny SMT.   93 8 293   739   okolo roku 2000  
K IO NE/SE 567.   94 1 25   740   okolo roku 2000  
K Indikátor. 6 MIN.   94 2 63   741   okolo roku 2000  
K Informácie o článkoch v AR a KTE o obvodoch.   94 11 427   742   okolo roku 2000  
K Indikátor stereo signálu .   94 12 449   743   okolo roku 2000  
K Informácie o polovodičových súčiastkach.   94 12 467   744   okolo roku 2000  
K Indikátor 3 stavov dvojfarebnou. Led.   95 2 46   745   okolo roku 2000  
K Indikátor poplašného.   95 2 72   746   okolo roku 2000  
ARM IO Z RVHP.   89 3     747   okolo roku 2000  
ARM Impulzný generátor rýchlosti otáčania jednosmerného Motora.   90 2 47   748   okolo roku 2000  
ARM Imitátor horiaceho dreva.   90 2 57   749   okolo roku 2000  
ARM Imitátor mačky.   90 2 60   750   okolo roku 2000  
ARM Indikátor teploty.   90 3 101   751   okolo roku 2000  
ARM Indikátor mikrovĺn.   90 4 143   752   okolo roku 2000  
ARM Infrazávora.   90 4 152   753   okolo roku 2000  
ARM Invertor.   91 1 21   754   okolo roku 2000  
ARM Interkom.   91 2 50   755   okolo roku 2000  
ARM Imitátor parnej lokomotívy.   91 2 55   756   okolo roku 2000  
ARM Indikátor vlhkosti.   91 2 68   757   okolo roku 2000  
ARM Indikátor kvapaliny.   91 2 68   758   okolo roku 2000  
ARM Indikátory rôzne.   91 2 68   759   okolo roku 2000  
ARM IO    91 3     760 q okolo roku 2000  
ARM Indikátor zvonenia telefónu.   91 4 124   761   okolo roku 2000  
ARM Indikátor výpadku ventilátoru.   91 4 124   762   okolo roku 2000  
ARM Invertor fázový 2x 741.   91 4 129   763   okolo roku 2000  
ARM Imitátor poplašného  4049B. ! 91 4 131   764   okolo roku 2000  
ARM Indikátor stavu batérie.   91 4 131   765   okolo roku 2000  
ARM Indikátor stavu batérie KL 8211CPA.   91 4 132   766   okolo roku 2000  
ARM Indikátor skutočného sterea.   91 4 132   767   okolo roku 2000  
ARM Imitátor svrčka.   91 4 146   768   okolo roku 2000  
ARM Indikátor napätia -prevádzkového.   91 4 149   769   okolo roku 2000  
ARM Indikátor výkonu s tranzistormi.   91 5 180   770   okolo roku 2000  
ARM IO TEA 6100FM-MF 20S   92 1 35   771   okolo roku 2000  
ARM Indikátor smeru.   92 3 85   772   okolo roku 2000  
ARM Indikátor podpätia.   92 3 100   773   okolo roku 2000  
ARM Identifikácia signálu s detektorom.   92 5 175   774   okolo roku 2000  
ARM Imitátor psa.   92 5 182   775   okolo roku 2000  
ARM Invertor fázový.   92 5 194   776   okolo roku 2000  
ARM IO 93C46-pamäť EEPROM. ! 93 6 208   777   okolo roku 2000  
ARM IO 555 a jeho zapojenia    94 5     778   okolo roku 2000  
ARM Imitátor policajnej sirény  555 2x.   94 5 184   779   okolo roku 2000  
ARM Imitátor STAR TREK.2x  555.   94 5 185   780   okolo roku 2000  
ARM Indikátor výpadku napätia 555.   94 5 196   781   okolo roku 2000  
ARM Indikátor prekročenia rýchlosti.   94 5 198   782   okolo roku 2000  
ARM Imitátor poruchy v zapaľovaní.   94 5 198   783   okolo roku 2000  
ARM Imitátor bežiaceho svetla.   95 1 5   784   okolo roku 2000  
ARM Indikátor krížik -srdiečko.   95 1 18   785   okolo roku 2000  
ARM Indikátor prepätia podpätia.   95 1 19   786   okolo roku 2000  
ARM Indikátor otvorených dverí.   95 1 21   787   okolo roku 2000  
ARM Indikačný obvod pre model. Železnicu.   95 1 27   788   okolo roku 2000  
ARM Jogurtovač.   95 1 11   789   okolo roku 2000  
AR Jednotka pre hudobné nástroje.   81 7 26   790   okolo roku 2000  
SK Predzosilňovač. s malým skreslením. S OP275   ±15V   99 6 2   791   okolo roku 2000  
SK Spínač núdzového osvetlenia s meničom +6V/ ~230V/20W   99 6 4   792   okolo roku 2000  
SK Menič +6V/ ~230V/20W.   99 6 4   793   okolo roku 2000  
SK Kódový zámok - jednoduchý.   99 6 7   794   okolo roku 2000  
SK Zámok na kód.   99 6 7   795   okolo roku 2000  
SK Zdroj s malým úbytkom napätia.   99 6 9   796   okolo roku 2000  
SK Napäťový regulátor s extrémne malým úbytkom napätia.   99 6 9   797   okolo roku 2000  
SK Indikátor výšky hladiny.   99 6 12   798   okolo roku 2000  
SK Spínač výkonového zosilňovača- automatický.   99 6 14   799   okolo roku 2000  
SK Automatický spínač výkonového zosilňovača.   99 6 14   800   okolo roku 2000  
SK Ultrazvukový spínač (prijímač a vysielač).   99 6 16   801   okolo roku 2000  
SK Spínač ultrazvukový (prijímač a vysielač).   99 6 16   802   okolo roku 2000  
SK Generátor minútových pulzov. Odvodené od sieťového kmitočtu.   99 6 19   803   okolo roku 2000  
SK Regulátor PWM 12V/2A. Pulzne -šírková modulácia.   99 6 21   804   okolo roku 2000  
SK Logická sonda.   99 6 22   805   okolo roku 2000  
SK Spínač svetelný.   99 6 24   806   okolo roku 2000  
SK Svetelný spínač.   99 6 24   807   okolo roku 2000  
SK Optický spínač.   99 6 24   808   okolo roku 2000  
SK Detektor sieťového vedenia. Pomocou MOS 4033. ! 99 6 25   809   okolo roku 2000  
SK Záložný zdroj pre bezdrôtový telefón.   99 6 27   810   okolo roku 2000  
SK Spínač s magnetickým kontaktom.   99 6 28   811   okolo roku 2000  
AR Kalendár.   80 2 66   812   okolo roku 2000  
AR Konvertor pre VDV. ! 80 4 156   813   okolo roku 2000  
AR Klopný obvod mono stav.   80 7 266   814   okolo roku 2000  
AR Komparátor. ±18V.   80 10 376   815   okolo roku 2000  
AR Kvákadlo.   80 11 424   816   okolo roku 2000  
AR Komparátor 4-bitový.   81 4 7   817   okolo roku 2000  
AR Komparátor tranzistorový.   81 4 7   818   okolo roku 2000  
AR Kontrola servomechaniky.   82 2 67   819   okolo roku 2000  
AR Kontrola teploty motora.   82 2 67   820   okolo roku 2000  
AR Kocka.   82 9 327   821   okolo roku 2000  
AR Kvákadlo.   82 9 345   822   okolo roku 2000  
AR Kvákadlo.   82 12 447   823   okolo roku 2000  
AR Komparátor asymetrického napätia s  MA 741, +24V !!! 83 1 34   824   okolo roku 2000  
AR Kontrolór impulzu.   83 1 35   825   okolo roku 2000  
AR Kvákadlo.   83 2 47   826   okolo roku 2000  
AR Kocka.   83 3 98   827   okolo roku 2000  
AR Korektor 9 pásmový.   83 5 173   828   okolo roku 2000  
AR Klop. Obvody.   86 2 49   829   okolo roku 2000  
AR Kľúč telegrafný.   86 8 291   830   okolo roku 2000  
AR Konvertor obojstranný MA 3005   86 11 429   831   okolo roku 2000  
AR Konvertor VKV OIRT-CCIR.   87 3 108   832   okolo roku 2000  
AR Kapacitný spínač.   87 5 166   833   okolo roku 2000  
AR Kocka.   87 6 227   834   okolo roku 2000  
AR Konvertory.   87 9 335   835   okolo roku 2000  
AR Kľúč.   78 2 51   836   okolo roku 2000  
AR Kľúčovač  CV -nf.   84 11 432   837   okolo roku 2000  
AR Klopné obvody.   89 1 6   838   okolo roku 2000  
AR Kocka.   89 1 25   839   okolo roku 2000  
AR Klopný obvod s MH.   90 2 51   840   okolo roku 2000  
AR Konvertor RV ,VKV.   90 2 55   841   okolo roku 2000  
AR Kocka.   90 3 110   842   okolo roku 2000  
AR Kalibrátor pre osciloskopy.   91 2 49   843   okolo roku 2000  
AR Kocka.   91 5 166   844   okolo roku 2000  
AR Kompander.   91 5 169   845   okolo roku 2000  
AR Krokomer.   91 5 191   846   okolo roku 2000  
AR Kóder RC.   91 5 194   847   okolo roku 2000  
AR Klop. Obvod BIST.   91 9 341   848   okolo roku 2000  
AR Kmit. Syntéza pre druž. Prijímač.   92 5 206   849   okolo roku 2000  
AR Kompandér HIFI širokopásmový.   92 6 289   850   okolo roku 2000  
AR Kmitočtová dekáda.   92 8 360   851   okolo roku 2000  
AR Korekcie MA 1458.   92 10 463   852   okolo roku 2000  
AR Kocka.   92 11 529   853   okolo roku 2000  
P Kocka Rubikova.   92   17   854   okolo roku 2000  
AR Kmitočtová ústredňa.   88 4 146   855   okolo roku 2000  
P Konvertor FM pre pásmo 2m.   86   16   856   okolo roku 2000  
AR Koncový stupeň 200W.   93 1 9   857   okolo roku 2000  
K Koncový stupeň 2x12W  2x13V 1,5A   93 1 10   858   okolo roku 2000  
ARM Konvertory.   81 1     859   okolo roku 2000  
AR Konvertor pre 2 TV pásmo+20SIL.   78 8 306   860   okolo roku 2000  
AR Kocka.   78 8 308   861   okolo roku 2000  
AR Kyvadlo s led.   81 1 10   862   okolo roku 2000  
AR Klopný obvod dvojitý bistabilný.   81 6 7   863   okolo roku 2000  
AR Konvertor pre 50 MHz.   93 7 23   864   okolo roku 2000  
AR Kontrolka led 220 V.   93 8 16   865   okolo roku 2000  
AR Kóder.   93 12 22   866   okolo roku 2000  
AR KO "BIST".   93 4 7   867   okolo roku 2000  
AR KO "B".   94 5 5   868   okolo roku 2000  
AR Konverzia zvuku BG/DK.   94 5 13   869   okolo roku 2000  
AR Korektor super video.   94 7 15   870   okolo roku 2000  
AR Kmitočtová syntéza -teória.   94 8 25   871   okolo roku 2000  
AR Kompenzácia chyby termočlánku.   94 10 10   872   okolo roku 2000  
AR Kľúč elektronický.   94 11 16   873   okolo roku 2000  
AR Kontrolka viacúčelová do auta.   94 11 18   874   okolo roku 2000  
AR KO   94 12 6   875   okolo roku 2000  
AR Kontrola relé ktoré PRV zoplo.   95 1 21   876   okolo roku 2000  
AR Kľúč pre určovanie kódu odporov   95 2 16   877   okolo roku 2000  
AR Konvertor VKV    95 2 20   878   okolo roku 2000  
AR Konvertor VKV   95 6 18   879   okolo roku 2000  
AR Kocka   95 6 13   880   okolo roku 2000  
AR Kríž magicky   95 6 19   881   okolo roku 2000  
AR Kocka SMT   95 7 18   882   okolo roku 2000  
AR Konvertor zvuku   95 8 16   883   okolo roku 2000  
AR Kontrolka sieť   95 4 132   884   okolo roku 2000  
K Karta mikroprocesorová   93 5 169   885   okolo roku 2000  
K Kvantizér   93 8 311   886   okolo roku 2000  
K KO schtton   94 2 65   887   okolo roku 2000  
K Kapacitný spínač   94 2 71   888   okolo roku 2000  
K Komparátor   94 10 383   889   okolo roku 2000  
K Kapacitný spínač   94 11 431   890   okolo roku 2000  
K Karta a modul pevnej pamäti pre MZ 800   95 1 12   891   okolo roku 2000  
ARM Komparátor riadený kryštálom   89 3 90   892   okolo roku 2000  
ARM Kontrolka napätia dvojbodová   89 3 117   893   okolo roku 2000  
ARM Korekčný predzosilňovač s TDA 1524A.   90 2 49   894   okolo roku 2000  
ARM Kocka   90 2 64   895   okolo roku 2000  
ARM Kontrola zazimovania včiel   90 2 73   896   okolo roku 2000  
ARM Kruhový modulátor    91 1 10   897   okolo roku 2000  
ARM Kontrola teploty s poplachom TL072   91 4 124   898   okolo roku 2000  
ARM Kompresor logaritmicky   91 4 125   899   okolo roku 2000  
ARM Kompresor logaritmicky   91 4 126   900   okolo roku 2000  
ARM Korekcie s LM 833   91 4 130   901   okolo roku 2000  
ARM Kondenzátory bipolárne !! 91 4 136   902   okolo roku 2000  
ARM Káblové rozvody   92 4 134   903   okolo roku 2000  
ARM Kontrolka plameňa   92 4 154   904   okolo roku 2000  
ARM Komparátor dvojitý   92 5 174   905   okolo roku 2000  
ARM Komparátor so šírkou ± 0,6V   92 5 175   906   okolo roku 2000  
ARM Komparátor okienkový TCA 965   92 5 175   907   okolo roku 2000  
ARM Komparátor  s nábojovou pumpou   92 5 176   908   okolo roku 2000  
ARM KO monostabilný. Nastaviteľným trvaním výstupného impulzu   92 5 176   909   okolo roku 2000  
ARM KO-R-S s ľubovolnou dĺžkou výstupného impulzu 4001   92 5 177   910   okolo roku 2000  
ARM Kompas audio   92 5 188   911   okolo roku 2000  
ARM Katalóg doporučených zapojení stabilizátorov   93 6 231   912   okolo roku 2000  
ARM KO sínus/ obdĺžnik   94 5 194   913   okolo roku 2000  
ARM Korektor pre vedenie signálu s úrovňami TTL   94 5 197   914   okolo roku 2000  
ARM Koruna -hlava, pana   95 1 37   915   okolo roku 2000  
ARM Korbáč.   95 1 38   916   okolo roku 2000  
AR Komparátor kapacitný   95 11 30   917   okolo roku 2000  
AR Kocka s GAL   95 12 23   918   okolo roku 2000  
AR Kľúč telegrafný   95 12 28   919   okolo roku 2000  
EI Kódy SMT súčiastok   95 5 20   920   okolo roku 2000  
EI Kontrola výpadku fáz   95 10 3   921   okolo roku 2000  
EI Kontrola vstupného napájacieho napätia.   95 5 9   922   okolo roku 2000  
EI Kódy SMD tranzistorov a diód   95 3 7   923   okolo roku 2000  
EI Kontrola sledu a výpadku fáz   95 11 4   924   okolo roku 2000  
AR Kondenzátory - výroba   85 6 214   925   okolo roku 2000  
AR KO  D   88 2 46   926   okolo roku 2000  
AR Kľúč poloautomatický s CMOS   88 2 49   927   okolo roku 2000  
AR KO D.   88 3 86   928   okolo roku 2000  
AR Logický súčet , súčin           929   okolo roku 2000  
AR Logická sonda  s LED.   86 11 419   930   okolo roku 2000  
AR Ladička   86 12 465   931   okolo roku 2000  
AR Limiter pre el. Gitaru   87 2 54   932   okolo roku 2000  
AR Logická sonda viacstupňová   87 3 102   933   okolo roku 2000  
AR Logická sonda  TTL   87 9 331   934   okolo roku 2000  
AR Ladička   88 9 346   935   okolo roku 2000  
AR Logická sonda   88 11 424   936   okolo roku 2000  
AR Leach   80 2 67   937   okolo roku 2000  
AR Logická sonda   90 9 326   938   okolo roku 2000  
AR Lupa pre osciloskop   93 2 20   939   okolo roku 2000  
ARM Logaritmické zapojenie s polotranzistormi   82 2 75   940   okolo roku 2000  
AR Led diódy (aplikácie)   81 12 11   941   okolo roku 2000  
ARM Laboratórny zdroj   79 4 122   942   okolo roku 2000  
AR Logaritmická sonda "SRT"   94 1 18   943   okolo roku 2000  
AR Lodná húkačka   94 3 22   944   okolo roku 2000  
AR Logaritmická sonda     94 12 24   945   okolo roku 2000  
K Logaritmická sonda     93 4 151   946   okolo roku 2000  
K LM 13700   94 1 27   947   okolo roku 2000  
K Letovanie   91 2 74   948   okolo roku 2000  
ARM Lux meter s 7106   92 3 84   949 q okolo roku 2000  
AR Ladička - univerzálna   95 10 9   950   okolo roku 2000  
AR Logaritmická sonda CMOS   95 10 21   951   okolo roku 2000  
AR Ladička gitár   89 3 96   952   okolo roku 2000  
AR Logaritmická sonda   85 1 34   953   okolo roku 2000  
ARM Hudobné nástroje.   79 1     954   okolo roku 2000  
ARM Deličky. 1:3 až 1:379   79 1 14   955   okolo roku 2000  
ARM Generátor šumového signálu.   79 1 21   956   okolo roku 2000  
ARM Bicí automat.   79 1 22   957   okolo roku 2000  
ARM Efekty- tremolo a vibráto.   79 1 28   958   okolo roku 2000  
ARM Bicie nástroje.   79 1 38   959   okolo roku 2000  
ARM Displeje a ich budiče.   78 2 44   960   okolo roku 2000  
ARM Generátor impulzov s premennou striedou a kmitočtom.   78 2 72   961   okolo roku 2000  
ARM Generátory hodinových impulzov.   78 2 75   962   okolo roku 2000  
ARM Prepínač pre osciloskop 8- kanálový.   78 2 76   963   okolo roku 2000  
ARM Zobrazenie televízneho čísla.   78 2 79   964   okolo roku 2000  
AR Merač -voltohmeter.   80 2 54   965   okolo roku 2000  
AR Merač -kmitočtu.   80 3 111   966   okolo roku 2000  
AR Menič napätia 12V na 22V   80 4 153   967   okolo roku 2000  
AR Merač malých kapacít.   80 4 153   968   okolo roku 2000  
AR Maják -svetelná hudba.   80 5 169   969   okolo roku 2000  
AR Merač na diaky.   80 5 170   970   okolo roku 2000  
AR Merač tranzistorov a OZ.   80 6 213   971   okolo roku 2000  
AR Merač tranz.   80 7 251   972   okolo roku 2000  
AR Merač tranz.   80 8 291   973   okolo roku 2000  
AR Meniče.   80 8 305   974   okolo roku 2000  
AR Merač  stupnice prijímačov 65-105 MHz.   80 9 341   975   okolo roku 2000  
AR Milivoltmeter NF a SS   80 10 372   976   okolo roku 2000  
AR Menič 12/220. 200W   80 12 469   977 q okolo roku 2000  
AR Menič 10/220.   80 12 469   978   okolo roku 2000  
AR Merač h21e tranzistorov.   81 4 8   979   okolo roku 2000  
AR Melodický zvonček.   82 2 52   980   okolo roku 2000  
AR Merač rezonancie VKV   82 4 151   981   okolo roku 2000  
AR Merač tranzistorov.   82 6 213   982   okolo roku 2000  
AR Merač univerzálny.   82 7 246   983   okolo roku 2000  
AR Melodický zvonček.   82 7 267   984   okolo roku 2000  
AR Merač kondenzátorov a odporov.   82 8 292   985   okolo roku 2000  
AR Mazací oscilátor.   82 8 312   986   okolo roku 2000  
AR Merač indukčnosti.   82 10 372   987   okolo roku 2000  
AR Merač pH.   82 11 425   988   okolo roku 2000  
AR Merač sily poľa.   82 11 433   989   okolo roku 2000  
AR Metronóm.   82 12 447   990   okolo roku 2000  
AR Merač "VN"   82 12 469   991   okolo roku 2000  
AR Merač "V" , "A", "W" s 748C.   83 1 15   992   okolo roku 2000  
AR Merač rezonancie.   83 2 54   993   okolo roku 2000  
AR Merač striedavého napätia.   83 3 106   994   okolo roku 2000  
AR Merač na zlé tranzistory.   83 6 212   995   okolo roku 2000  
AR Merač indukčnosti.   83 7 252   996   okolo roku 2000  
AR Melodický zvonček.   83 7 257   997   okolo roku 2000  
AR Metronóm.   83 7 269   998   okolo roku 2000  
AR Merač kmitočtu.   83 8 311   999   okolo roku 2000  
AR Merač OZ, T, D.   83 11 409   1000   okolo roku 2000  
AR Metronóm svetelný.   83 11 413   1001   okolo roku 2000  
AR Merač kapacity O pF-10m F.   86 9 349   1002   okolo roku 2000  
AR Myš.   86 10 377   1003   okolo roku 2000  
AR Milivoltmeter Vf.   87 11 411   1004   okolo roku 2000  
AR Multimeter DM 520.   87 1 12   1005   okolo roku 2000  
AR Metronóm.   87 3 92   1006   okolo roku 2000  
AR Merač "Nf".   87 3 94   1007   okolo roku 2000  
AR Merač diód, tranzistorov.   87 5 192   1008   okolo roku 2000  
AR Menič napätia bez cievky.   87 6 209   1009   okolo roku 2000  
AR Motor tester.   87 7 253   1010   okolo roku 2000  
AR Merač elektrolytických kondenzátorov. Dobrý -zlý.   87 8 286   1011   okolo roku 2000  
AR Maják.    87 9 326   1012   okolo roku 2000  
AR Maják.    87 9 345   1013   okolo roku 2000  
AR Milivoltmeter "Vf"   87 11 411   1014   okolo roku 2000  
AR Merač  OZ.   79 5 175   1015   okolo roku 2000  
AR Motortester.   79 9 346   1016   okolo roku 2000  
AR Mostík RLC.   78 2 63   1017   okolo roku 2000  
AR Melodický zvonček.   84 11 409   1018   okolo roku 2000  
AR Megafón.   88 9 328   1019   okolo roku 2000  
AR Melodický zvonček.   88 9 351   1020   okolo roku 2000  
AR Merač skratov.   88 10 372   1021   okolo roku 2000  
AR Melodický zvonček.   88 10 385   1022   okolo roku 2000  
AR Metrák V,W        88 11 428   1023   okolo roku 2000  
AR Menič.   89 1 16   1024   okolo roku 2000  
AR Merač dĺžky hovoru.   89 11 428   1025   okolo roku 2000  
AR Merač párovania tranzistorov.   90 1 6   1026   okolo roku 2000  
AR Merač V,A Ohm, kapacita, indukčnosť, teplota   90 1 9   1027   okolo roku 2000  
AR Melodický (harmonický) zvonček.   90 1 27   1028   okolo roku 2000  
AR Merač kondenzátorov.    90 2 49   1029   okolo roku 2000  
AR Metrák indukčnosti.   90 4 149   1030   okolo roku 2000  
AR Multimeter. Mini.   90 6 208   1031   okolo roku 2000  
AR Menič 2 + 3 na +/- 15V   90 6 230   1032   okolo roku 2000  
AR Menič pre žiarivky   90 7 247   1033   okolo roku 2000  
AR Modulátor Audio Video   90 7 254   1034 q okolo roku 2000  
AR Melodický zvonček.   90 11 428   1035   okolo roku 2000  
AR Menič univerzálny   90 11 430   1036   okolo roku 2000  
AR Merač s MHB 7106   90 12 449   1037   okolo roku 2000  
AR Menič 12V/220V.   91 2 47   1038   okolo roku 2000  
AR Merač kmitočtu s U/f TJ. s TLC 271.   91 3 107   1039   okolo roku 2000  
AR Merač dĺžky.   91 5 190   1040   okolo roku 2000  
AR Merač OZ.   91 6 210   1041   okolo roku 2000  
AR Multimeter.    91 8 296   1042   okolo roku 2000  
AR Merač smeru a rýchlosti v ETRA.   91 9 346   1043   okolo roku 2000  
AR Merač "h21" s MHB 7106.   91 10 391   1044   okolo roku 2000  
AR Merač tranzistorov ,digitálny. !!! 91 11 440   1045   okolo roku 2000  
AR Merač skreslenia a HiFi generátor.   92 3 110   1046   okolo roku 2000  
AR MERAČ ČSV   92 3 137   1047   okolo roku 2000  
AR Maják v pásme 3 cm   OKOEA   92 3 138   1048   okolo roku 2000  
AR Merač rezonancie pre "KV"   92 5 197   1049 q okolo roku 2000  
AR Multimeter 7106 -DM 90   92 5 202   1050   okolo roku 2000  
AR Menič  1V/5V  LT 1073CN8-5   92 6 249   1051   okolo roku 2000  
AR Merač wattmeter digitálny   92 6 250   1052   okolo roku 2000  
AR Modulátor UHF   92 10 486   1053   okolo roku 2000  
AR Merač vyžarovania mikrovlniek   92 12 559   1054   okolo roku 2000  
P Modul ,,RKO"   92   17   1055   okolo roku 2000  
AR Modul "SPR","KKS","KKT"   89 7 245   1056   okolo roku 2000  
AR Modul DF T2,DF T3,DF T10   82 1 7   1057   okolo roku 2000  
P Morseova abeceda (klávesnica)   86   8   1058   okolo roku 2000  
P Multivibrátor   86   15   1059   okolo roku 2000  
AR Menič 12/26.6/25V           1060   okolo roku 2000  
ARM Meracie číslicové prístroje   76 5     1061   okolo roku 2000  
ARM Meniče   78 4 130   1062   okolo roku 2000  
ARM Mf zosilňovač   78 4 141   1063   okolo roku 2000  
ARM Mf zosilňovač pre FM   78 4 146   1064   okolo roku 2000  
ARM Zdroj 50-200V/50mA stabilizovaný.   79 2 42   1065   okolo roku 2000  
ARM Stabilizátor sieťového napätia bez železa.   79 2 42   1066   okolo roku 2000  
ARM Poistka elektronická sieťová.   79 2 43   1067   okolo roku 2000  
ARM Zdroj referenčného napätia.   79 2 43   1068   okolo roku 2000  
ARM Indikátor prerušenia poistky- sieťový.   79 2 43   1069   okolo roku 2000  
ARM Stmievač pre žiarivku.   79 2 44   1070   okolo roku 2000  
ARM Relé s polovičným napätím.   79 2 44   1071   okolo roku 2000  
ARM Poistka podpäťová.   79 2 44   1072   okolo roku 2000  
ARM Spínač osvetlenia po zazvonení.   79 2 44   1073   okolo roku 2000  
ARM Automatický spínač osvetlenia po zazvonení.   79 2 44   1074   okolo roku 2000  
ARM Indikátor prekročenia maximálnej rýchlosti otáčania.   79 2 45   1075   okolo roku 2000  
ARM Otáčkomer.   79 2 45   1076   okolo roku 2000  
ARM Otáčkomery - rôzne. ! 79 2 46   1077   okolo roku 2000  
ARM Merač s ICL7106   79 2 47   1078   okolo roku 2000  
ARM Čítač do 6MHz.   79 2 49   1079   okolo roku 2000  
ARM Zosilňovač ku meraču kmitočtu.   79 2 50   1080   okolo roku 2000  
ARM Merače kmitočtu.   79 2 50   1081   okolo roku 2000  
ARM Merač kapacity. 0,5pF-0,5mF.    79 2 51   1082   okolo roku 2000  
ARM Merače kapacít.   79 2 51   1083   okolo roku 2000  
ARM Teplomer digitálny.   79 2 53   1084   okolo roku 2000  
ARM Teplomery.   79 2 53   1085   okolo roku 2000  
ARM Termostat.   79 2 54   1086   okolo roku 2000  
ARM Prevodník teplota/napätie.   79 2 54   1087   okolo roku 2000  
ARM Generátor sínusovky. 1Hz-200kHz.   79 2 55   1088   okolo roku 2000  
ARM Generátor sínus. a píla 7Hz- 16kHz.   79 2 55   1089   okolo roku 2000  
ARM Generátor impulzov. 0,1-100Hz.   79 2 56   1090   okolo roku 2000  
ARM Štyri stopy osciloskopu. ! 79 2 56   1091   okolo roku 2000  
ARM Prepínač k osciloskopu štvorstopý. ! 79 2 56   1092   okolo roku 2000  
ARM Skúšačka IO.   79 2 56   1093   okolo roku 2000  
ARM Logická sonda s indikáciou skratu.   79 2 57   1094   okolo roku 2000  
ARM Digitálne hodiny s MM5316.   79 2 57   1095   okolo roku 2000  
ARM Generátor 50Hz pre hodiny. 3,8V   79 2 59   1096   okolo roku 2000  
ARM Delič kmitočtu. Nastaviteľný trimrom 5-10   79 2 59   1097   okolo roku 2000  
ARM Stopky z kalkulačky.   79 2 59   1098   okolo roku 2000  
ARM Prevodník napätie/kmitočet.   79 2 60   1099   okolo roku 2000  
ARM Časový spínač do fotokomory.   79 2 60   1100   okolo roku 2000  
ARM Merač expozičnej doby uzávierky.   79 2 61   1101   okolo roku 2000  
ARM Expozimeter so svetelnou indikáciou.   79 2 62   1102   okolo roku 2000  
ARM Komparátor svetelný.   79 2 62   1103   okolo roku 2000  
ARM Expozimetre.   79 2 63   1104   okolo roku 2000  
ARM Diaľkové riadenie spínania blesku.   79 2 64   1105   okolo roku 2000  
ARM Stroboskop.   79 2 65   1106   okolo roku 2000  
ARM Digitálne hodiny pre fotokomoru.   79 2 66   1107   okolo roku 2000  
ARM Generátor trojuholníkového kmitočtu do 100kHz.   79 2 68   1108   okolo roku 2000  
ARM Metronóm vreckový.   79 2 68   1109   okolo roku 2000  
ARM Sonda vlhkosti pôdy.   79 2 68   1110   okolo roku 2000  
ARM Generátor ihlových impulzov.   79 2 68   1111   okolo roku 2000  
ARM Časový spínač.   79 2 68   1112   okolo roku 2000  
ARM Časovač od 1hod. a viac.   79 2 69   1113   okolo roku 2000  
ARM Hallov generátor a zapojenia.   79 2 69   1114   okolo roku 2000  
ARM Signálna lampa pre potápača.   79 2 70   1115   okolo roku 2000  
ARM Stetoskop.   79 2 70   1116   okolo roku 2000  
ARM Dotykový spínač.   79 2 70   1117   okolo roku 2000  
ARM Bezváhový stav.   79 2 71   1118   okolo roku 2000  
ARM Poplašné zariadenie- viacúčelové.   79 2 71   1119   okolo roku 2000  
ARM Riadenie triaka svetlom.   79 2 72   1120   okolo roku 2000  
ARM Multivibrátor s MH7400 700-2300Hz.   79 2 72   1121   okolo roku 2000  
ARM Indikátor kovových predmetov   79 2 73   1122   okolo roku 2000  
ARM Detektor kovov.   79 2 73   1123   okolo roku 2000  
ARM Klopný obvod bistabilný so senzorovým ovládaním.   79 2 73   1124   okolo roku 2000  
ARM Akupunktúra.   79 2 73   1125   okolo roku 2000  
ARM Zosilňovač 50W.   79 2 76   1126   okolo roku 2000  
ARM Meracie číslicové prístroje   76 5     1127   okolo roku 2000  
ARM Meniče   78 4 130   1128   okolo roku 2000  
ARM Mf zosilňovač   78 4 141   1129   okolo roku 2000  
ARM Mf zosilňovač pre FM   78 4 146   1130   okolo roku 2000  
ARM Meracie prístroje    80 5     1131   okolo roku 2000  
ARM Mapa vysielačov   82 1 32   1132   okolo roku 2000  
ARM Merač šumu tranz.   82 2 45   1133   okolo roku 2000  
ARM Merač prierazu súčiastky.   82 2 45   1134   okolo roku 2000  
ARM Meracie prístroje    82 2     1135   okolo roku 2000  
ARM Meracia impedancia   82 2 46   1136   okolo roku 2000  
ARM Meracia kapacita s 555   82 2 60   1137   okolo roku 2000  
ARM Melodický zvonček XR2207, 2240   82 2 73   1138   okolo roku 2000  
ARM Mikroprocesor a mikropočítač   83 2 1   1139   okolo roku 2000  
ARM Merače   83 6     1140   okolo roku 2000  
ARM Mapa vysielačov   84 1 32   1141   okolo roku 2000  
ARM Merače   84 6     1142   okolo roku 2000  
ARM Mikropočítače   85 6     1143   okolo roku 2000  
ARM Mikroprocesor 8086.   88 1     1144   okolo roku 2000  
ARM Merač sily poľa   89 2 56   1145   okolo roku 2000  
K Myši   93 2 65   1146   okolo roku 2000  
AR Metronóm   81 1 11   1147   okolo roku 2000  
AR Merač kapacity doplnok   81 1 25   1148   okolo roku 2000  
AR Merač úrovne(milivoltmeter)   81 1 26   1149   okolo roku 2000  
AR Menič Cx/f   81 3 26   1150   okolo roku 2000  
AR Merač tranz,   81 9 9   1151   okolo roku 2000  
AR Metronóm   81 12 5   1152   okolo roku 2000  
AR Modul IGB1,BMV2,BMV3,STB1,SWS2,MMV2   81 12 6   1153   okolo roku 2000  
ARM Mf zosilňovač s TDA1200(mikroA 3089)   79 4 140   1154   okolo roku 2000  
ARM Mf zosilňovač  CA 3089.   79 4 141   1155   okolo roku 2000  
AR Merač varikapu jednoduchý.   93 8 20   1156   okolo roku 2000  
AR Merač autobatérie.   93 11 16   1157   okolo roku 2000  
AR Merač sily úderov.   93 22 11   1158   okolo roku 2000  
AR Menič 12/20 80mA a iné.   94 2 19   1159   okolo roku 2000  
AR Merač h21E výkonových tranzistorov.   94 7 9   1160   okolo roku 2000  
AR Merač fázového rozdielu.   94 8 10   1161   okolo roku 2000  
AR Multimetre   94 10 20   1162   okolo roku 2000  
AR Núdzové osvetlenie.   80 3 87   1163   okolo roku 2000  
AR Násobič kmitočtu -programovateľný.   80 9 350   1164   okolo roku 2000  
AR Náhrada IO SN 7413.   82 2 54   1165   okolo roku 2000  
AR Nabíjač článkov NiCd s MAA 723.   82 2 68   1166   okolo roku 2000  
AR Neposedné svetielko.   82 4 127   1167   okolo roku 2000  
AR Núdzové osvetlenie.   82 9 326   1168   okolo roku 2000  
AR Nabíjačka pre NiCd.   82 12 447   1169   okolo roku 2000  
AR Náhrada NE 555   82 12 467   1170   okolo roku 2000  
AR Násobič kmitočtu 1Hz-40KHz.   83 8 310   1171   okolo roku 2000  
AR Nabíjač.   86 8 309   1172   okolo roku 2000  
AR Napájač.   84 8 288   1173   okolo roku 2000  
AR Nabíjačka automatická.   88 7 246   1174   okolo roku 2000  
AR Napájač ±5V a ±15V.   88 9 333   1175   okolo roku 2000  
AR Napájač 11V a 5V.   89 1 21   1176   okolo roku 2000  
AR Napájač ±10V.   90 1 13   1177   okolo roku 2000  
AR Napájač ±15V a 5V.   90 6 232   1178   okolo roku 2000  
AR Napájač (stabilizátor 2W).   90 8 286   1179   okolo roku 2000  
AR Napájač 2-32V 0-4 A.   90 10 365   1180   okolo roku 2000  
AR Napájač KAZ.   91 1 8   1181   okolo roku 2000  
AR Nabíjačka 12(6V).   92 9 410   1182   okolo roku 2000  
AR Nabíjačka 12V.   92 11 533   1183   okolo roku 2000  
AR Napájač ± 12V/3A s MDA 2020.   93 2 22   1184   okolo roku 2000  
ARM Napájače 723 a iné.   78 4     1185 q okolo roku 2000  
ARM Napájače.   82 4     1186 q okolo roku 2000  
ARM Napájač s reguláciou prúdu. ! 83 5 199   1187 q okolo roku 2000  
ARM Napájače.   83 6 223   1188 q okolo roku 2000  
ARM NE 555 zapojenia.   89 2 47   1189 q okolo roku 2000  
AR Napájač s TL 431C.   93 5 15   1190   okolo roku 2000  
AR Napájač symetrický.   93 2 51   1191   okolo roku 2000  
K Napájač symetrický.    93 2 51   1192   okolo roku 2000  
AR Napájač symetrický.    83 5 173   1193   okolo roku 2000  
AR Náhrada A210 za MBA810.   81 1 18   1194   okolo roku 2000  
AR Náhrada UL1498 za MAG403A.   81 1 20   1195   okolo roku 2000  
AR Napájač +/±  Menič.   81 9 7   1196 q okolo roku 2000  
AR Napájač   81 9 7   1197   okolo roku 2000  
ARM Napájač pre mikropočítač   79 4 125   1198 q okolo roku 2000  
AR Napájač pre blesk 12V/350V   93 6 9   1199   okolo roku 2000  
AR Napájač 30V/10V  s B260 a 30V/400V s MAA723   93 7 17   1200   okolo roku 2000  
AR Napájač 3V/5V   93 8 24   1201 q okolo roku 2000  
AR Napájač 8-15/12V   93 9 8   1202   okolo roku 2000  
AR Nabíjačka NiCd   94 2 18   1203   okolo roku 2000  
AR Nabíjačka akumulátora   94 2 22   1204   okolo roku 2000  
AR Nabíjačka 5,8,10,12,15V LM2934,2936 ! 94 3 24   1205   okolo roku 2000  
AR Napájač LM317T 2-24/1,5A   94 4 19   1206   okolo roku 2000  
AR Nastavenie amplitúdy a polarity 1POT   94 9 19   1207   okolo roku 2000  
AR Nabíjač NiCd "TEA 1100". !         1208   okolo roku 2000  
AR Napájač 30-300V/100mA.   95 1 23   1209   okolo roku 2000  
AR Napájač 78L05-SMT.   95 2 12   1210   okolo roku 2000  
AR Napájač s 723 R 15   95 3 5   1211   okolo roku 2000  
AR Napájač pre veľké prúdy (vysielačku)   95 3 28   1212   okolo roku 2000  
AR Náhrada tranzistorov.(darlinktony) EM   95 1 3   1213   okolo roku 2000  
AR Napájač ± ! 95 1 7   1214   okolo roku 2000  
AR Napájač S LM 317/117 reguláciou prúdu a napätia EM. ! 95 1 26   1215   okolo roku 2000  
AR Nabíjačka EM ! 95 1 30   1216   okolo roku 2000  
EM Napájač 0-30V, 0-2A s digitálnym voltmetrom a digitálnym ampérmetrom !   94 1 4   1217   okolo roku 2000  
AR Napájače 7805 s tranzistorom 5V/3,5a5A EM   94 1 23   1218   okolo roku 2000  
AR Nabíjač NiCd automat EM   94 2 30   1219   okolo roku 2000  
AR Nabíjačka NiCd s diagnostikou   95 7 13   1220   okolo roku 2000  
K Násobička   94 1 28   1221   okolo roku 2000  
K Napäťovo riadené odpory, filtre   94 1 28,29   1222   okolo roku 2000  
K Oscilátor.   94 1 28,29   1223   okolo roku 2000  
K Nabíjačka olovených akumulátorov.   94 2 44   1224   okolo roku 2000  
K Nabíjačka olovených akumulátorov.   94 2 45   1225   okolo roku 2000  
K Nabíjačka NiCd, NiMn.   94 9 345   1226   okolo roku 2000  
K Napájač fluorescenčnej trubice.   94 10 364   1227   okolo roku 2000  
EI Nabíjač NiCd    95 6-7 14   1228   okolo roku 2000  
ARM Nabíjač olovených akumulátorov striedavým prúdom.   90 2 42   1229   okolo roku 2000  
ARM Napájač mikropájky-2 teplotné režimy.   90 2 48   1230   okolo roku 2000  
ARM Napájač pre vláčik   90 2 63   1231   okolo roku 2000  
ARM Napájač ±1-±12V   90 3 100   1232   okolo roku 2000  
ARM Napájač 1.4V stabilizovaný.   91 4 138   1233   okolo roku 2000  
ARM Náhrada VN tranzistora   91 4 149   1234   okolo roku 2000  
ARM Náhrada UJT   91 4 160   1235   okolo roku 2000  
ARM Násobič napätia.   92 1 26   1236   okolo roku 2000  
ARM Napájač LED 1,5V   92 4 154   1237   okolo roku 2000  
ARM Nabíjač NiCd   92 4 156   1238   okolo roku 2000  
ARM Napájanie motorov 1,5-24V    0,1-250W   92 5 187   1239   okolo roku 2000  
ARM Náhrada Darlingtonovej dvojice tranz.   92 5 193   1240   okolo roku 2000  
ARM Nabíjačka baterky do auta. ! 93 6 203   1241   okolo roku 2000  
ARM Nabíjačka NiCd.   94 5 196   1242   okolo roku 2000  
AR Napájač +5V/1,5A     MAA 723CN   95 9 15   1243   okolo roku 2000  
AR Nabíjač NiCd riadený počítačom.   95 9 27   1244   okolo roku 2000  
AR Nabíjačky NiCd.   95 11 15   1245   okolo roku 2000  
AR Napájač rádiostanice 13,8V.   95 12 32   1246   okolo roku 2000  
EI Nabíjačky NiCd.   95 6-7 14   1247   okolo roku 2000  
EI Nabíjačky NiCd  U2402B.   95 8-9 8   1248   okolo roku 2000  
ELI Nabíjač. Akumulátora.   95 12 8   1249   okolo roku 2000  
ELI Napájače S 10 MAX.   95 12 12   1250   okolo roku 2000  
AR Nácvik streľby -generátor akustického signálu.   88 3 90   1251   okolo roku 2000  
ARM Osobné počítače   89 1     1252   okolo roku 2000  
AR Ovládač TV hry   78 10 366   1253   okolo roku 2000  
AR Oscilátor.   80 1 32   1254   okolo roku 2000  
AR Oscilátory   80 3 103   1255   okolo roku 2000  
AR oscilátor   80 4 129   1256   okolo roku 2000  
AR Otáčkomer s NE555   80 11 408   1257   okolo roku 2000  
AR Ovládanie jedným tlačidlom   80 12 451   1258   okolo roku 2000  
AR Ohmmeter (presný)   80 12 452   1259   okolo roku 2000  
AR Ovládanie senzorové   80 12 471   1260   okolo roku 2000  
AR Otáčkomer digitálny   82 3 92   1261   okolo roku 2000  
AR Oneskorené pripojenie repra   82 4 129   1262   okolo roku 2000  
AR Osciloskop 0-5 MHz   82 5 172   1263   okolo roku 2000  
AR Osvetlenie bicykla   82 11 412   1264   okolo roku 2000  
AR Oscilátor   82 12 447   1265   okolo roku 2000  
AR Otáčkomer   86 1 28   1266   okolo roku 2000  
AR Oscilátor Clappov   86 3 87   1267   okolo roku 2000  
AR Oscilátor Meisnerov   86 3 87   1268   okolo roku 2000  
AR Oscilátor Colpittsov   86 3 88   1269   okolo roku 2000  
AR Oscilátor   86 6 229   1270   okolo roku 2000  
AR Ohm meter   77 11 411   1271   okolo roku 2000  
AR Osciloskop s dvoma kanálmi   84 8 306   1272   okolo roku 2000  
AR Ovládame jedným tlačidlom   89 1 11   1273   okolo roku 2000  
AR Ochrana 3-fázoveho motora   89 11 427   1274   okolo roku 2000  
AR Oscilátor 50Hz   90 4 150   1275   okolo roku 2000  
AR Ozvučovanie videokaziet   90 6 227   1276   okolo roku 2000  
AR Ohrievač detskej stravy   90 10 368   1277   okolo roku 2000  
AR Oscilograf TTL   91 3 90   1278   okolo roku 2000  
AR Osciloskopický adaptér k TV   92 1 37   1279   okolo roku 2000  
AR Obmedzovač napätia L9700   92 4 182   1280   okolo roku 2000  
AR Oscilátor pre druž, priem   92 9 416   1281   okolo roku 2000  
AR Oscilátor 50 Hz MUBE 002   92 10 455   1282   okolo roku 2000  
AR Oscilátor riadený napätím   92 12 589   1283   okolo roku 2000  
AR Ožiarovač paraboly   89 4 130   1284   okolo roku 2000  
AR Ohmmeter   88 4 136   1285   okolo roku 2000  
AR Oscilátor 1kHz,10kHz   88 4 152   1286   okolo roku 2000  
AR Obvody s veľkým vstupným odporom   75 10 390   1287   okolo roku 2000  
AR Osciloskop 2-kanal   84 8 206   1288   okolo roku 2000  
AR Oscilátor s MH 7474   86   78   1289   okolo roku 2000  
AR Oscilátor 10 368MHz (ASI 3cm)   88   13   1290   okolo roku 2000  
AR Oscilograf s CMOS   93 4 18   1291   okolo roku 2000  
ARM Osciloskop s televízora.   78 5     1292   okolo roku 2000  
ARM Napájač +/±   80 4 123   1293   okolo roku 2000  
ARM Otáčkomer D/G   82 2 50   1294   okolo roku 2000  
ARM Operačné zosilňovač.   82 3     1295   okolo roku 2000  
ARM Osciloskop 1kHz LC   83 5 117   1296   okolo roku 2000  
ARM Osciloskop RC   83 5 178   1297   okolo roku 2000  
ARM Optoelektronika   84 3     1298   okolo roku 2000  
AR Ochrana repra   81 3 27   1299   okolo roku 2000  
AR Ovládanie senzora   81 5 14   1300   okolo roku 2000  
P Osciloskop 20MHz   82   69   1301   okolo roku 2000  
ARM Osvetlenie lokomotív modelové železnice.   79 4 146   1302   okolo roku 2000  
AR Oko magické programovateľné SN 74 198 SV   93 6 14   1303   okolo roku 2000  
AR Ochrana spotrebičov pred poruchami napätia.   93 6 16   1304   okolo roku 2000  
AR Odpojovač motorov pri poklese napätia.   93 7 13   1305   okolo roku 2000  
AR Napájač z trafa od Vietnamcov.   93 7 24   1306   okolo roku 2000  
AR Osvetlenie bicykla.    93 10 14   1307   okolo roku 2000  
AR Ovládač MUFE 005.   94 2 16   1308   okolo roku 2000  
AR Obvod "CTI" do BTVP Tesla.   94 5 18   1309   okolo roku 2000  
AR Over drive pre gitaru.   94 6 29   1310   okolo roku 2000  
AR Osvetlenie bicykla.    94 7 22   1311   okolo roku 2000  
AR Oscilátor sínus "SNT".   94 9 23   1312   okolo roku 2000  
AR Ochrana akumulátorov pred prepätím -solárne zariadenie.   95 1 14   1313   okolo roku 2000  
AR Ovládanie cez telefón.   95 2 14   1314   okolo roku 2000  
EM Oscilátor 1MHz bez kryštálu s 7490(1,07MHz).   95 1 29   1315   okolo roku 2000  
AR Otáčkomer +čítač 3 miestny stopky. ! 95 4 14   1316   okolo roku 2000  
K Odpočúvadlo.   93 5 169   1317   okolo roku 2000  
K Oscilátor riadený napätím 20Hz-200KHz.   93 7 251   1318   okolo roku 2000  
K Oscilátor s dvoma obdĺžnikovými signálmi posunutými o90 stupňov   94 1 25   1319   okolo roku 2000  
K Oscilátor presný s obdĺžnikovým priebehom a tylom 20ns.   94 1 25   1320   okolo roku 2000  
K Oscilátory.   94 1 26   1321   okolo roku 2000  
K Obmedzovač šumu stereo. !! 94 4 125   1322   okolo roku 2000  
K Optočlen pre prenos dát.   94 9 330   1323   okolo roku 2000  
K Oddelovací videozosilňovač.   94 9 332   1324   okolo roku 2000  
K Oneskorené zapnutie.   94 10 372   1325   okolo roku 2000  
K Oscilátor píly a obdĺžniku.   94 10 383   1326   okolo roku 2000  
K Oscilátor s kryštálom obdĺžnik.   94 10 383   1327   okolo roku 2000  
K Oscilátor preladiteľný s malým ziskom.   95 1 8   1328   okolo roku 2000  
K Otáčkomer.   95 2 54   1329   okolo roku 2000  
ARM Ovládanie 1 tlačidlo.   90 2 77   1330   okolo roku 2000  
ARM Operačný zosilňovač.   90 3     1331   okolo roku 2000  
ARM Obmedzovač nízkofrekvenčného signálu.   91 4 125   1332   okolo roku 2000  
ARM Obmedzovač nízkofrekvenčného signálu.   91 4 126   1333   okolo roku 2000  
ARM Oddelovací zosilňovač.   91 4 126   1334   okolo roku 2000  
ARM Oneskorovač vypnutia svetla v aute.   91 4 131   1335   okolo roku 2000  
ARM Oscilátor sínus s 741.   91 4 135   1336   okolo roku 2000  
ARM Ochrana nabíjačky.   91 4 138   1337   okolo roku 2000  
ARM Ochrana proti prepätiu malého napätia.   91 4 138   1338   okolo roku 2000  
ARM Oscilátor malej frekvencie.   91 4 139   1339   okolo roku 2000  
ARM Oscilátor 455KHz.   91 4 140   1340   okolo roku 2000  
ARM Oscilátor pre široký rozsah kmitočtu.   91 4 140   1341   okolo roku 2000  
ARM Oscilátor hradlový.   91 4 141   1342   okolo roku 2000  
ARM Ohmmeter.   91 4 142   1343   okolo roku 2000  
ARM Oscilátor s UJT-tranzistor.   91 4 145   1344   okolo roku 2000  
ARM Oscilátor riadený napätím (VCO) 555   91 4 146   1345   okolo roku 2000  
ARM Oneskorovací spínač -postupnosti.   91 4 149   1346   okolo roku 2000  
ARM Odpojovač sieťového napätia -automatický.   91 4 158   1347   okolo roku 2000  
ARM Oneskorené vypnutie svetla 220V.   92 1 26   1348   okolo roku 2000  
ARM Opravy.   92 1 28   1349   okolo roku 2000  
ARM Opravy.   92 2 70   1350   okolo roku 2000  
ARM Opravy.   92 5 189   1351   okolo roku 2000  
ARM Ovládanie ventilátoru do auta.   92 3 103   1352   okolo roku 2000  
ARM Oneskorovač vypnutia autorádia.   92 3 103   1353   okolo roku 2000  
ARM Ovládanie ventilátoru do auta.   92 3 105   1354   okolo roku 2000  
ARM Oscilátor riadený napätím "VCO".   92 4 152   1355   okolo roku 2000  
ARM Oneskorovač poplachu 555.   92 5 169   1356   okolo roku 2000  
ARM Ohmmeter -princíp.   92 5 196   1357   okolo roku 2000  
ARM Operačné zosilňovače a príklady riešenia.   93 4     1358   okolo roku 2000  
ARM Organ jednohlasný.   93 6 225   1359   okolo roku 2000  
ARM Opravy.   94 1 40   1360   okolo roku 2000  
ARM Opravy.   95 11 2   1361   okolo roku 2000  
ARM Opravy 5/87.   88 3 89   1362   okolo roku 2000  
ARM Opravy k AR 5/88.   88 6 239   1363   okolo roku 2000  
ARM Opravy.           1364   okolo roku 2000  
ARM Obsah časopisov.   94 2     1365   okolo roku 2000  
ARM Oneskorovač zapnutia svetiel auta 555.   94 5 174   1366   okolo roku 2000  
ARM Oneskorovač vypnutia svetla 555.   94 5 175   1367   okolo roku 2000  
ARM Obvod proti zákmitom spínačov a tlačidiel 555.   94 5 195   1368   okolo roku 2000  
ARM Oneskorovač vypnutia 555.   94 5 196   1369   okolo roku 2000  
ARM Otáčkomer 555.   94 5 198   1370   okolo roku 2000  
AR Otáčkomer a voltmeter do auta A277D.   95 11 23   1371   okolo roku 2000  
EI Otáčkomer -čítač 3 miestny. ! 95 8-9 2   1372   okolo roku 2000  
EI Ovládač výkonových spotrebičov U217B.   95 12 4   1373   okolo roku 2000  
AR Osciloskop dvojkanálový 1 MHz   84 6 212   1374   okolo roku 2000  
AR Osciloskop 50 Hz do hodín   84 6 216   1375   okolo roku 2000  
AR Oprava k článku 3/84  zdroj 0-30 V   85 6 206   1376   okolo roku 2000  
AR Oprava -otáčky zo svietivými diódami   88 3 89   1377   okolo roku 2000  
AR Odsávačka cínu   88 6 214   1378   okolo roku 2000  
AR Ohrev súčiastky na určenú teplotu   88 8 292   1379   okolo roku 2000  
AR Odpor elektronický   88 8 294   1380   okolo roku 2000  
AR Odladenie kanálov 27 a 28   89 6 214   1381   okolo roku 2000  
AR Oddelenie signálu bez tranzistora   89 6 216   1382   okolo roku 2000  
AR Oprava Condora   91 1 16   1383   okolo roku 2000  
AR Prijímač SV   80 2 48   1384 q okolo roku 2000  
AR Prijímač SV   80 7 48   1385   okolo roku 2000  
AR Prijímač s MH 5400   80 4 128   1386 q okolo roku 2000  
AR Poistka   80 4 131   1387   okolo roku 2000  
AR Poplašné zariadenie   80 4 148   1388   okolo roku 2000  
AR Poplašné zariadenie   80 6 209   1389   okolo roku 2000  
AR Prijímač FM   80 6 225   1390   okolo roku 2000  
AR Poistka   80 7 258   1391   okolo roku 2000  
AR Prepínač pre osciloskop   82 1 8   1392   okolo roku 2000  
AR Prijímač SV   82 1 15   1393 q okolo roku 2000  
AR Programátor pamäti  74188   82 2 59   1394   okolo roku 2000  
AR Prevodník I- Hz           1395   okolo roku 2000  
AR Predzosilňovač pre mikrofón   83 1 7   1396   okolo roku 2000  
AR Počítadlo z kalkulačky   83 1 19   1397   okolo roku 2000  
AR Poistka   83 5 191   1398   okolo roku 2000  
AR Prijímač 80/160 m   83 5 193   1399   okolo roku 2000  
AR Predzosilňovač na VKV   86 1 25   1400   okolo roku 2000  
AR Prijímač hviezda   86 2 68   1401   okolo roku 2000  
AR Prevodník I/f   86 2 71   1402   okolo roku 2000  
AR Prijímač VKV, SV   aj  27 MHz   86 3 109   1403   okolo roku 2000  
AR Prijímač pre 2m   86 4 149   1404   okolo roku 2000  
AR Prijímač "Mini" FM   pozri 22   2/62   86 9 330   1405   okolo roku 2000  
AR Pútač   86 11 409   1406   okolo roku 2000  
AR Prijímač Petra  "SV"   86 11 425   1407   okolo roku 2000  
AR Prijímač z televízora   87 12 454   1408   okolo roku 2000  
AR Prevodník  U/f   87 12 468   1409   okolo roku 2000  
AR Prijímač AM   87 6 225   1410   okolo roku 2000  
AR Prijímač VKV    87 8 290   1411   okolo roku 2000  
AR Prepínač vstupov   87 9 332   1412   okolo roku 2000  
AR Prístroj na postreh   84 11 408   1413   okolo roku 2000  
AR Poplašné zariadenie   84 11 428   1414   okolo roku 2000  
AR Poplašné zariadenie ultrazvukové.   88 11 415   1415   okolo roku 2000  
AR Poplašné zariadenie. ZZH 8035   89 1 12   1416   okolo roku 2000  
AR Pulzer  TTL   90 1 25   1417   okolo roku 2000  
AR Palubný počítač    90 3 88   1418   okolo roku 2000  
AR Obvod CTI do TVP TESLA   90 11 410   1419   okolo roku 2000  
AR Predzosilňovač k čítaču   90 11 412   1420   okolo roku 2000  
AR Prevodník AC/DC k MHB 7106   91 1 27   1421   okolo roku 2000  
AR Prijímač 3,5 MHz - pre začiatočníkov   91 1 30   1422   okolo roku 2000  
AR Prevodník A/D   91 4 126   1423   okolo roku 2000  
AR Pasť na myši   91 6 208   1424 q okolo roku 2000  
AR Pasca na myši   91 6 208   1425   okolo roku 2000  
AR Prijímač  časových značiek OMA   91 7 250   1426   okolo roku 2000  
AR Prijímač satelitný   91 9 372   1427   okolo roku 2000  
AR Prijímač s A 283D ,,SV"   91 10 390   1428 q okolo roku 2000  
AR Prijímač s A 2830 ,,SV"   91 10 390   1429   okolo roku 2000  
AR Poplašné zariadenie s 555   92 1 36   1430   okolo roku 2000  
AR Prijímač s A 283D (lepší než 10/91)   92 3 106   1431 q okolo roku 2000  
AR Prijímač s A 2830 (lepší než 10/91)   92 3 106   1432   okolo roku 2000  
AR Poplašné   92 4 155   1433   okolo roku 2000  
AR Prijímač  ,,SV" s  MHB 4011   92 6 246   1434   okolo roku 2000  
AR Poplašné   93 1 20   1435   okolo roku 2000  
P Predzosilňovač. Nf   92   11   1436   okolo roku 2000  
P Poplašné ,,kapacitné" Kapacitná sonda.   92   16   1437 q okolo roku 2000  
AR Počítadlo  do magnetofónov   89 4 145   1438   okolo roku 2000  
AR Prepínač   89 7 245   1439   okolo roku 2000  
AR Prehrávač   84 2 50   1440   okolo roku 2000  
AR Pájkovačka   82 1 12   1441   okolo roku 2000  
AR Prijímač SV.   82 1 15   1442   okolo roku 2000  
ARM Antény prijímače.   79 3 82   1443   okolo roku 2000  
ARM Prijímače a antény.   79 3 82   1444   okolo roku 2000  
ARM Zosilňovač pre VKV. 12-18db.   79 3 97   1445   okolo roku 2000  
ARM Konvertory.   79 3 98   1446   okolo roku 2000  
ARM Anténny predzosilňovač.   79 3 100   1447   okolo roku 2000  
ARM Automatická fázová synchronizácia AFS.   79 3 101   1448   okolo roku 2000  
ARM Demodulácia FM signálu.   79 3 105   1449   okolo roku 2000  
ARM Prijímač VKV- jednoduchý.   79 3 107   1450   okolo roku 2000  
ARM Prijímač AM.   79 3 109   1451   okolo roku 2000  
ARM Demodulátot AM, FM.   79 3 111   1452   okolo roku 2000  
ARM Filter LC 55kHz a viac.   79 3 111   1453   okolo roku 2000  
ARM Stereodekodér. Teória.   79 3 112   1454   okolo roku 2000  
ARM Dekodér multiplexného signálu. -Teória.   79 3 112   1455   okolo roku 2000  
ARM Obnovovač pomocnej nosnej vlny.   79 3 112   1456   okolo roku 2000  
ARM Meranie na stereodekodéry.   79 3 113   1457   okolo roku 2000  
ARM Stereodekodér bez cievok.   79 3 113   1458   okolo roku 2000  
ARM Indikátor príjmu signálu.   79 3 114   1459   okolo roku 2000  
ARM Stereodekodéry.   79 3 115   1460   okolo roku 2000  
ARM Prijímače VKV.   85 5     1461   okolo roku 2000  
ARM Prijímače a príjem VKV.   85 5     1462   okolo roku 2000  
ARM Obvod LC.   85 5 178   1463   okolo roku 2000  
ARM Oscilátor s LC. + Teória   85 5 180   1464   okolo roku 2000  
ARM Generátor RC. + Teória.   85 5 180   1465   okolo roku 2000  
ARM Teória obvodov LC, RC.   85 5 180   1466   okolo roku 2000  
ARM Modulácia AM, FM -teória.   85 5 183   1467   okolo roku 2000  
ARM Teória modulácie AM, FM   85 5 183   1468   okolo roku 2000  
ARM Teória- rušenia prijímu.   85 5 185   1469   okolo roku 2000  
ARM Teória- vstupná citlivosť s šum prijímača.   85 5 186   1470   okolo roku 2000  
ARM Teória- parazitná modulácia.   85 5 187   1471   okolo roku 2000  
ARM Teória- demodulátory.   85 5 188   1472   okolo roku 2000  
ARM Demodulátory.   85 5 188   1473   okolo roku 2000  
ARM Prijímače FM- najjednoduchší.   85 5 191   1474   okolo roku 2000  
ARM Stereodekodér s A290D.   85 5 197   1475   okolo roku 2000  
ARM Oprava k ARB doska T206 str.148.   85 5 200   1476   okolo roku 2000  
ARM Zosilňovače Vf , filtre, výhybky + teória. !!! 87 1     1477   okolo roku 2000  
ARM Výhybky Vf   87 1     1478   okolo roku 2000  
ARM Odlaďovače.   87 1 30   1479   okolo roku 2000  
ARM Rozbočovače, zlučovače.   87 1 35   1480   okolo roku 2000  
ARM Zlučovače, rozbočovače.   87 1 35   1481   okolo roku 2000  
AR Programátor pamäti 74188   82 2 59   1482   okolo roku 2000  
AR Prevodník I -Hz           1483   okolo roku 2000  
AR Predzosilňovač pre pásmo 2m   82 11 433   1484 q okolo roku 2000  
AR Predzosilňovač pre mikrofón.   83 1 7   1485   okolo roku 2000  
AR Počítadlo z kalkulačky   83 1 19   1486   okolo roku 2000  
AR Poistka   83 5 191   1487   okolo roku 2000  
AR Prijímač 80/160m   83 5 193   1488   okolo roku 2000  
AR Predzosilňovač na VKV.B1457   86 1 25   1489   okolo roku 2000  
AR Prijímač Hviezda   86 2 68   1490   okolo roku 2000  
AR Prevodník I/f   86 2 71   1491   okolo roku 2000  
AR Prijímač VKV,SV aj 27 MHz   86 3 109   1492   okolo roku 2000  
AR Prijímač pre 2m   86 4 149   1493   okolo roku 2000  
AR Prijímač "MINI" FM pozri 22 2/92   86 9 330   1494   okolo roku 2000  
AR Pútač   86 11 409   1495   okolo roku 2000  
AR Prijímač PETRA "SV"   86 11 425   1496   okolo roku 2000  
AR Prijímač s televízora   87 12 454   1497   okolo roku 2000  
AR Prevodník U/f   87 12 468   1498   okolo roku 2000  
AR Prijímač AM.   87 6 225   1499   okolo roku 2000  
AR Prijímač VKV    87 8 290   1500   okolo roku 2000  
AR Prepínač vstupov   87 9 332   1501   okolo roku 2000  
AR Prístroj na postreh   84 11 408   1502   okolo roku 2000  
AR Poplašné zariadenie   84 11 428   1503   okolo roku 2000  
AR Poplašné zariadenie ultrazvukové    88 11 415   1504   okolo roku 2000  
AR Poplašné zariadenie ZZH8035   89 1 12   1505   okolo roku 2000  
AR Pulzer TTL   90 1 25   1506   okolo roku 2000  
AR Palubný počítač   90 3 88   1507   okolo roku 2000  
AR Prijímač SV s A283D   90 5 188   1508 q okolo roku 2000  
AR Obvod CTI do TVP TESLA   90 11 410   1509   okolo roku 2000  
AR Predzosilňovač k čítaču   90 11 412   1510   okolo roku 2000  
AR Prevodník AC/DC k MHB7106   91 1 27   1511   okolo roku 2000  
AR Prijímač 3,5MHz pre začiatočníkov   91 1 30   1512   okolo roku 2000  
AR Prevodník A/D   91 4 126   1513   okolo roku 2000  
AR Pasca na myši    91 6 208   1514   okolo roku 2000  
AR Prijímač časových značiek  OMA   91 7 250   1515   okolo roku 2000  
AR Prijímač satelitný   91 9 372   1516   okolo roku 2000  
AR Prijímač s A283D"SV"   91 10 390   1517   okolo roku 2000  
AR Poplašné zariadenie s 555   92 1 36   1518   okolo roku 2000  
AR Prijímač s A283D lepší než 10/91   92 3 106   1519   okolo roku 2000  
AR Poplašné    92 4 155   1520   okolo roku 2000  
AR Prijímač SV s MHB4011   92 6 246   1521   okolo roku 2000  
AR Poplašné do auta   92 10 460   1522   okolo roku 2000  
AR Pipák  nastaviteľný čas. !! 92 11 506   1523   okolo roku 2000  
AR Poplašné    93 1 20   1524   okolo roku 2000  
P Predzosilňovač Nf    92   11   1525 q okolo roku 2000  
P Poplašné s MH7400   92   14   1526 q okolo roku 2000  
P Poplašné kapacitné   92   16   1527   okolo roku 2000  
AR Počítadlo do magnetofónu   89 4 125   1528   okolo roku 2000  
AR Prepínač      89 7 245   1529   okolo roku 2000  
AR Prehrávač   84 2 50   1530   okolo roku 2000  
AR Pájkovačka   82 1 12   1531   okolo roku 2000  
AR Prijímač   82 1 15   1532 q okolo roku 2000  
ARM Prijímače a zosilňovače   78 1     1533   okolo roku 2000  
ARM Prepínač vlnových rozsahov.   78 4 143   1534   okolo roku 2000  
ARM Prevodník t/ v   78 5 198   1535   okolo roku 2000  
ARM Prijímač 70-150 MHz   80 4 138   1536   okolo roku 2000  
ARM Predzosilňovač pre magnetofón.   80 4 156 ? 1537   okolo roku 2000  
ARM Predzosilňovač pre magnetofón. A202   80 6 205   1538 q okolo roku 2000  
ARM Predzosilňovač pre magnetodinamickú prenosku.   80 4 156   1539 q okolo roku 2000  
ARM Prevodník t/u diódový.   80 5 173   1540   okolo roku 2000  
ARM Striedavé voltmetre   82 2     1541 q okolo roku 2000  
ARM Prevodník T/U.   81 3 97   1542   okolo roku 2000  
ARM Praktické zapojenia.   82 2     1543   okolo roku 2000  
ARM Prevodník T/U.   83 6 226   1544   okolo roku 2000  
ARM Prijímače   84 5     1545   okolo roku 2000  
ARM Prijímač signálu OMA.   89 2 69   1546   okolo roku 2000  
AR Predzosilňovač univerzálny. 4,5-12V   93 5 20   1547   okolo roku 2000  
AR Prevodník A/D  digitrónový   81 1 20   1548   okolo roku 2000  
AR Prijímač  FM   81 9 23   1549   okolo roku 2000  
ARM Predzosilňovač ovládaný senzormi.   79 4 129   1550   okolo roku 2000  
ARM Prijímač s TCA440 (A244)   79 4 137   1551   okolo roku 2000  
ARM Prevodník D/A   79 4 143   1552   okolo roku 2000  
ARM Pred. K osciloskopu 8 kanálov   78 4 157   1553 q okolo roku 2000  
ARM Zdroj s tyristorom pre výkonový zosilňovač   79 4 123   1554 q okolo roku 2000  
ARM Prevodník BCD/7 segmentov   79 4 149   1555   okolo roku 2000  
ARM Prijímač VKV   79 4 149   1556   okolo roku 2000  
AR REV. T/V , t/f SLM 35   93 7 12   1557   okolo roku 2000  
AR Poplašné do auta   93 9 10   1558   okolo roku 2000  
AR Prijímač do "INFRA" TDA8160   93 11 9   1559   okolo roku 2000  
AR Predzosilňovač "SMD"   93 12 13   1560   okolo roku 2000  
AR Prijímač faksimile   93 6 14   1561   okolo roku 2000  
AR Predzosilňovač pre magnetodynamickú prenosku.   93 6 20   1562   okolo roku 2000  
AR Prevodník. T/I "XTR 103AP"   94 9 18   1563   okolo roku 2000  
AR Pomôcka pre nepočujúcich   94 9 20   1564   okolo roku 2000  
AR Predzosilňovač. "SMD" stereo   94 9 22   1565   okolo roku 2000  
AR Poplachový modul  R15   94 10 6   1566   okolo roku 2000  
AR Prerušovač            R15   94 10 7   1567   okolo roku 2000  
AR Poplašné zariadenie.         R15   94 10 7   1568   okolo roku 2000  
AR Prepínač senzorový    R15.   94 12 6   1569   okolo roku 2000  
AR Programátor kúrenia. Oprava 24s 95r 1č   94 6     1570   okolo roku 2000  
AR Prijímač družicových signálov.   95 1 27   1571   okolo roku 2000  
AR Prevodník napätie/strieda.   95 2 19   1572   okolo roku 2000  
AR Prevodník D/A výkonový   95 2 21   1573   okolo roku 2000  
EM Prepínač dekadický    95 1 12   1574   okolo roku 2000  
AR Programátor ústredného kúrenia   95 4 8   1575   okolo roku 2000  
AR Prevodník L/U jednoduchý   95 4 13   1576   okolo roku 2000  
AR Poplašné do auta   95 4 20   1577   okolo roku 2000  
AR Prevodník t/U   95 4 28   1578   okolo roku 2000  
AR Prijímač do vrecka stereo VKV !!! !!! 95 8 14   1579   okolo roku 2000  
K Poplašné ultrazvukové   93 2 45   1580   okolo roku 2000  
K Predzosilňovač s TDA 1524   93 3 89   1581   okolo roku 2000  
K Pulzne stabilný zdroj    93 3 93   1582   okolo roku 2000  
K Počítač hovorného   93 3 125   1583   okolo roku 2000  
K Prevodník t/U   93 4 149   1584   okolo roku 2000  
K Predzosilňovač kvalitný   93 7 269   1585   okolo roku 2000  
K Prepínač pre osciloskop 2 kanály   94 1 15   1586   okolo roku 2000  
K Prepäťová ochrana    94 2 51   1587   okolo roku 2000  
K Prevodník efekt na ==   94 2 66   1588   okolo roku 2000  
K Prijímač SV   94 3 103   1589   okolo roku 2000  
K Potenciometer elektronický   94 4 131   1590   okolo roku 2000  
K Prijímač pre pásmo 3,5 MHz   94 4 141   1591   okolo roku 2000  
K Prídavná karta i/0 pre PC   94 5 168   1592   okolo roku 2000  
K Predzosilňovač k prenoske    94 5 173   1593   okolo roku 2000  
K Programátor hradlových polí   94 5 176   1594   okolo roku 2000  
K Poplašné s číselným kódom!   94 7 256   1595   okolo roku 2000  
K Prevodník f/U k voltmetru    94 8 296   1596   okolo roku 2000  
K Prepínač nf signálu   94 10 376   1597   okolo roku 2000  
K Prevodník TTL/MOS   94 10 383   1598   okolo roku 2000  
K Prevodník +5V/-5V bez indukčnosti   95 1 9   1599   okolo roku 2000  
K Prijímač VKV stereo   95 2 57   1600   okolo roku 2000  
K Poistka elektronická   95 3 87   1601   okolo roku 2000  
K Prevodník impedancie   95 3 97   1602   okolo roku 2000  
K Pamäť EPROM 93C46   95 3 109   1603   okolo roku 2000  
AR Regulátor pre motorky   cykle   80 3 90   1604   okolo roku 2000  
AR Rozmietač    80 3 91   1605   okolo roku 2000  
AR Regulátor teploty.   80 5 170   1606   okolo roku 2000  
AR Rýchlomer   80 5 171   1607 q okolo roku 2000  
AR Reg. Otáčok   80 5 178   1608   okolo roku 2000  
AR Reg. Otáčok Magnet. Motorov   80 8 286   1609   okolo roku 2000  
AR Reg. Otáčok Magnet. Motorov   80 9 349   1610   okolo roku 2000  
AR Regulácia synchrónna   80 11 413   1611   okolo roku 2000  
AR Regulátor k alternátoru   80 11 426   1612   okolo roku 2000  
AR Regulátor k alternátoru s W353   82 8 296   1613   okolo roku 2000  
AR Regulátor teploty   82 10 377   1614   okolo roku 2000  
AR Rozbočovač   82 11 409   1615   okolo roku 2000  
AR Regulátor motora (gramofónu)   83 2 72   1616   okolo roku 2000  
AR Regulátor zo záťažou v nule   87 12 448   1617   okolo roku 2000  
AR Regulácia prúdu   87 11 410   1618   okolo roku 2000  
AR Regulátor hlasitosti   77 11 409   1619   okolo roku 2000  
AR Repro sústava   79 5 169   1620   okolo roku 2000  
AR Relé (výpočty)   79 1 25   1621   okolo roku 2000  
AR Regulátor otáčok vŕtačky.   84 8 308   1622   okolo roku 2000  
AR Regulátor otáčok vŕtačky.   89 11 425   1623   okolo roku 2000  
AR Rýchlomer merač diaľky   90 7 250   1624   okolo roku 2000  
AR Regulátor  otáčok   90 10 369   1625   okolo roku 2000  
AR Regulátor  napätia   91 6 207   1626   okolo roku 2000  
AR Regulátor  pre motorčeky v magnetofónoch   91 6 228   1627   okolo roku 2000  
AR Regulátor  Do 500W do 20V   91 12 498   1628   okolo roku 2000  
AR Rozmietač    92 7 312   1629   okolo roku 2000  
AR Regulátor sieťový   92 11 503   1630   okolo roku 2000  
AR Rozmietač    92 12 554   1631   okolo roku 2000  
P Regulátor kocka   92   17   1632   okolo roku 2000  
AR Regulátor pre vŕtačku   88 4 149   1633   okolo roku 2000  
AR Riadenie diaprojektorov magnetofónu   75 10 377   1634   okolo roku 2000  
P Rozmietač 250MHz   88   25   1635   okolo roku 2000  
AR Rádio   93 2 7   1636   okolo roku 2000  
AR KV rádio PK 92    93 2 9   1637   okolo roku 2000  
ARM Regulátor  otáčiek pre modelárov   93 3 10   1638 q okolo roku 2000  
ARM Regulátor   93 3 15   1639 q okolo roku 2000  
ARM Rozmietač   78 5 187   1640   okolo roku 2000  
ARM Reprodukcia zvuku (bedne)   80 1     1641   okolo roku 2000  
ARM Rušenie   80 2     1642   okolo roku 2000  
ARM Reprosústavy   81 5     1643   okolo roku 2000  
ARM Reprosústavy   84 2     1644   okolo roku 2000  
ARM Rádiá   86 5     1645   okolo roku 2000  
ARM Rádiá   87 3     1646   okolo roku 2000  
ARM Rušička na "SV"   89 2 67   1647   okolo roku 2000  
AR Rádio na KV pre pásmo 80m   93 2 9   1648   okolo roku 2000  
AR Reproduktory   93 2 17   1649   okolo roku 2000  
K Rádio VKV FM 88-108 MHz   93 2 56   1650   okolo roku 2000  
AR Repro sústava aktívna   81 1 12   1651   okolo roku 2000  
AR Regulátor  napätia automatický.   81 3 12   1652   okolo roku 2000  
AR Regulátor  osvetlenia.   81 6 10   1653   okolo roku 2000  
AR Repro sústavy aktívne s MDA 2020   81 6 24   1654   okolo roku 2000  
ARM Relé polovodičové   79 4 145   1655   okolo roku 2000  
AR Rádio VKV mini   93 7 8   1656   okolo roku 2000  
AR Repro skrine   93 10 18   1657   okolo roku 2000  
AR Regulátor  výkonu lineárne B1667 stupňovito   94 3 14   1658   okolo roku 2000  
AR Relé  programovateľné   94 3 16   1659   okolo roku 2000  
AR Regulátor osvetlenia s SLB0587   94 11 30   1660   okolo roku 2000  
AR Rádio  DV-SV  s varikapom   94 12 18   1661   okolo roku 2000  
AR Regulátor motorčekov   95 2 17   1662   okolo roku 2000  
EM Regulácia otáčok pre vŕtačku   95 1 33   1663   okolo roku 2000  
EM Napätie. frek. prúd  Ref. normál   94 1 30   1664   okolo roku 2000  
AR Rozhranie sériovej linky MSFF015   95 4 17   1665   okolo roku 2000  
AR Regulátor záťaže   95 6 12   1666   okolo roku 2000  
AR Ruleta SMT   95 7 18   1667   okolo roku 2000  
K Regulátor motorčekov pulzný bezdrôtový   93 5 177   1668 q okolo roku 2000  
K Regulátor hlasitosti stereo    94 1 28   1669   okolo roku 2000  
K Regulátor siete do 200 W   94 1 34   1670   okolo roku 2000  
K Reálny čas pre mikroprocesorové karty.   94 2 58   1671 q okolo roku 2000  
K Rozhranie I/O pre počítač AMIGA 500   94 8 290   1672 q okolo roku 2000  
K Relé s triakom   95 3 112   1673 q okolo roku 2000  
ARM Rádio do auta    89 4 122   1674   okolo roku 2000  
ARM Registrácia zvonenia návštevy   90 3 119   1675   okolo roku 2000  
ARM Regulácia jednosmerného motorčeka impulzmi    91 2 59   1676   okolo roku 2000  
ARM Regulácia výkonu   91 2 62   1677   okolo roku 2000  
ARM Regulátor  teploty   91 3 91   1678   okolo roku 2000  
ARM Regulátor  vŕtačky   91 4 134   1679   okolo roku 2000  
ARM Rozbočovač TV    91 4 138   1680   okolo roku 2000  
ARM Reg. asynchrónnych motorov   91 4 156   1681   okolo roku 2000  
ARM Reg. pre rôzne motory   92 1 15   1682   okolo roku 2000  
ARM Rozbeh (mäkký) motora    92 1 20   1683   okolo roku 2000  
ARM Regulácia alternátoru-Reglel   92 1 23   1684 q okolo roku 2000  
ARM Rozsvecovač žiarovky 220V   92 3 84   1685   okolo roku 2000  
ARM Regulátor vlhkosti vzduchu    92 3 100   1686   okolo roku 2000  
ARM Reg. otáčok gramofónu   92 3 102   1687   okolo roku 2000  
ARM Repro ako mikrofón    92 5 194   1688   okolo roku 2000  
ARM Reproduktory   93 5     1689   okolo roku 2000  
ARM Riadenie zásuvky, nadriadená, podriadená.   93 6 229   1690   okolo roku 2000  
ARM Rádiostanice   94 3     1691   okolo roku 2000  
ARM Regulácia pílového priebehu   94 5 195   1692   okolo roku 2000  
ARM Riadenie triaku s 555   94 5 196   1693   okolo roku 2000  
ARM Regulácia rýchlosti motorčeka zmenou frekvencie   95 1 35   1694   okolo roku 2000  
ARM Regulácia jasu s 555 fotoodporom   95 1 37   1695   okolo roku 2000  
ARM Regulátor otáčok motorčeka impulzmi.   95 1 38   1696   okolo roku 2000  
AR Riadiaca jednotka s kmitočtovou syntézou pre rádio  VKV.   95 9 9   1697   okolo roku 2000  
AR Rádio VKV s TDA7000.   95 9 24   1698   okolo roku 2000  
AR Rotátor pre anténu    95 9 30   1699   okolo roku 2000  
AR Riadenie otáčok ± motorčeka stieračov   95 10 8   1700   okolo roku 2000  
AR Rotátor pre polárny záves pre parabolu.   95 10 19   1701   okolo roku 2000  
AR Regulátor  vŕtačky 220V   95 10 22   1702   okolo roku 2000  
AR Rádio FM 87-108MHz   95 11 7   1703   okolo roku 2000  
AR Ruleta   95 12 20   1704   okolo roku 2000  
AR Repro sústavy   95 12 27   1705   okolo roku 2000  
EI Rádio AM SV/DV  MK484,LM386   95 5 6   1706   okolo roku 2000  
EI Regulácia jasu displeja   95 6-7 6   1707   okolo roku 2000  
EI Regler pre Olcita   95 6 10   1708   okolo roku 2000  
AR Regulátor o motora +5V s MH 7400.   85 6 208   1709   okolo roku 2000  
AR Rozmietač   85 6 228   1710   okolo roku 2000  
AR Regulácia motora na 12V zo stieračov   88 6 210   1711   okolo roku 2000  
AR Regulátor rýchlosti otáčok motorov  zo spätnou väzbou.   88 12 253   1712   okolo roku 2000  
AR Regulačné zariadenie.   89 5 165   1713   okolo roku 2000  
AR Regler pre škodu s MA1458   89 5 188   1714   okolo roku 2000  
AR Regulátor osvetlenia palubnej dosky.B1724   89 6 214   1715   okolo roku 2000  
AR Rozbočenie (distribútor) signálu AV   89 9 348   1716   okolo roku 2000  
AR Rádiostanice   88 6     1717   okolo roku 2000  
AR Rady konštruktérom   85 1 1   1718   okolo roku 2000  
AR Sledovač hladiny   80 1 12   1719   okolo roku 2000  
AR Sledovač hladiny ( úbytku )   80 2 47   1720   okolo roku 2000  
AR Skúšač tranzistorov   80 2 47   1721   okolo roku 2000  
AR Stabilizácia prúdu s LED.   80 2 49   1722   okolo roku 2000  
AR Stabilizátor kmitočtu.   80 2 71   1723   okolo roku 2000  
AR Skúšač polarity   80 3 86   1724   okolo roku 2000  
AR Snímač indukčný   80 3 106   1725   okolo roku 2000  
AR Sonda pre IO   80 4 130   1726   okolo roku 2000  
AR Svet. Had- maják   80 5 169   1727   okolo roku 2000  
AR Sonda prúdová   80 5 172   1728   okolo roku 2000  
AR Sonda kapacitná           1729   okolo roku 2000  
AR Sonda   80 8 293   1730   okolo roku 2000  
AR Stmievač automatický   80 8 290   1731   okolo roku 2000  
AR Stereo dekodér.   80 10 385   1732   okolo roku 2000  
AR Stykač bezkontaktný   80 10 388   1733   okolo roku 2000  
AR Sustain a vybrato   80 11 424   1734   okolo roku 2000  
AR Skúšačka   80 12 473   1735   okolo roku 2000  
AR Spínač senzorový   81 4 25   1736   okolo roku 2000  
AR Spínače (jednotlačidlový.)   81 4 30   1737   okolo roku 2000  
AR Senzorové tlačidlo.   82 2 52   1738   okolo roku 2000  
AR Spínač kapacitný   82 3 87   1739   okolo roku 2000  
AR Spínač časový   82 5 177   1740   okolo roku 2000  
AR Svetelné repro   82 8 313   1741   okolo roku 2000  
AR Sonda   82 9 337   1742   okolo roku 2000  
AR Skúšačka log0 a log1   82 12 446   1743   okolo roku 2000  
AR Sonda log.   83 1 9   1744   okolo roku 2000  
AR Spínač s expozimetrom   83 1 14   1745   okolo roku 2000  
AR Spínač zo záťažou v nule.   83 1 34   1746   okolo roku 2000  
AR Spínač časový   83 2 56   1747   okolo roku 2000  
AR Spínač 1-32min   83 3 105   1748   okolo roku 2000  
AR Stereo dekodér   83 3 108   1749   okolo roku 2000  
AR Spínač polovodičový   83 4 148   1750   okolo roku 2000  
AR Spínač pre dlhé časy   83 4 150   1751   okolo roku 2000  
AR Stmievač pre videá                    92 2 79   1752   okolo roku 2000  
AR Stmievač pre videá                    92 4 177   1753   okolo roku 2000  
AR Stmievač pre videá                    92 11 507   1754   okolo roku 2000  
AR Programátor GAL Blast. !! 99 11 2   1755   okolo roku 2000  
AR Efekty pre gitaru- Fuzz   99 11 6   1756   okolo roku 2000  
AR Efekty pre gitaru- Bright Fuzz   99 11 6   1757   okolo roku 2000  
AR Adaptér pre mostíkový zosilňovač.   99 11 6   1758   okolo roku 2000  
AR Redukcia pre AT89C2051. II.   99 11 10   1759   okolo roku 2000  
AR Prípravok pre párovanie tranzistorov.   99 11 11   1760   okolo roku 2000  
AR Párovanie tranzistorov   99 11 11   1761   okolo roku 2000  
AR Internet Off-Line.   99 11 13   1762   okolo roku 2000  
AR Tester káblov II- Prijímač.   99 11 14   1763   okolo roku 2000  
AR Dekodér DNX 16 kanálový.   99 11 16   1764   okolo roku 2000  
AR Popis rozhrania paralelného portu podľa IEEE 1284.   99 11 19   1765   okolo roku 2000  
AR Mixážny pult pre hudobníkov. - veľmi zložitý.   99 11 26   1766   okolo roku 2000  
AR Kalkulačka na Internete.   99 11 28   1767   okolo roku 2000  
AR Potlačenie šumu u transceiverú. s SSM2000   99 11 37   1768   okolo roku 2000  
ARM Oprava AR B2 a B4 / 88. rovnaké číslovanie ploš.spoja.   88 5 162   1769   okolo roku 2000  
ARM Mikrofóny - teória. Všetko o nich.   88 5 162   1770   okolo roku 2000  
ARM Mikrofón elektretový.   88 5 169   1771   okolo roku 2000  
ARM Predzosilňovač pre mikrofón s MAC156.   88 5 170   1772   okolo roku 2000  
ARM Sluchátka - teória. Všetko o nich.   88 5 170   1773   okolo roku 2000  
ARM Reproduktory- teória.   88 5 172   1774   okolo roku 2000  
ARM Reprosústavy - teória.   88 5 176   1775   okolo roku 2000  
ARM Ozvučovanie - teória.   88 5 180   1776   okolo roku 2000  
ARM Efekty pre gitary - Fázovač.   88 5 182   1777   okolo roku 2000  
ARM Efekty pre gitary- Omezdovač.   88 5 183   1778   okolo roku 2000  
ARM Efekty pre gitary- Ekvalizér, Fuzz, Wah-wah, tvarovač.   88 5 185   1779   okolo roku 2000  
ARM Efekty- Tremolo, Oktávový generátor,    88 5 186   1780   okolo roku 2000  
ARM Svetelný potenciometer s OZ.   88 5 186   1781   okolo roku 2000  
ARM Predzosilňovač pre gitarový box.   88 5 187   1782   okolo roku 2000  
ARM Elektronický bubeník.   88 5 188   1783   okolo roku 2000  
ARM Predzosilňovač pre mikrofón. 5xKC... 9V/1mA.   88 5 190   1784   okolo roku 2000  
ARM Zmiešavací pult.   88 5 191   1785   okolo roku 2000  
ARM IO TEA2025   88 5 192   1786   okolo roku 2000  
ARM IO XR4195   88 5 192   1787   okolo roku 2000  
ARM IO LM833   88 5 192   1788   okolo roku 2000  
ARM IO BM387   88 5 192   1789   okolo roku 2000  
ARM IO BM393   88 5 194   1790   okolo roku 2000  
ARM Zosilňovače 50W, 70W s A2030V   88 5 194   1791   okolo roku 2000  
ARM Zosilňovač 200W s A2030D, KD708, KD707 do mostíka.   88 5 195   1792   okolo roku 2000  
ARM Svet. efekty- Bežiace svetlo.   88 5 196   1793   okolo roku 2000  
ARM Farebná hudba s tyristormi 3x..  na 230V.   88 5 197   1794   okolo roku 2000  
ARM Siréna trojhlasná.   88 5 198   1795   okolo roku 2000  
ARM Bezdrôtový mikrofón.   88 5 198   1796   okolo roku 2000  
ARM Oscilátor 110-114,5 MHz. 9V/6mA   88 5 199   1797   okolo roku 2000  
ARM Bezdrôtový mikrofón. 9V/6mA.   88 5 199   1798   okolo roku 2000  
ARM Monitor VKV   88 5 199   1799   okolo roku 2000  
ARM Bezdrôtové mikrofóny. ! 88 5 199   1800   okolo roku 2000  
ARM Prijímače pre príjem farebnej televízie- dokončenie z 5/87   87 6 202   1801   okolo roku 2000  
ARM Popis TV Color 110STII.    87 6 202   1802   okolo roku 2000  
ARM TV Color 110ST II- servisná schéma.   87 6 202   1803   okolo roku 2000  
ARM Diaľkové ovládanie spotrebnej elektroniky.   87 6 223   1804   okolo roku 2000  
AR Satelitná stereofónia.   90 12 465   1805   okolo roku 2000  
AR Sveteľný automat   92 2 79   1806   okolo roku 2000  
AR Spínač 1 tl.   92 4 177   1807   okolo roku 2000  
AR Signálne zariadenie pneumatické.   92 11 507   1808   okolo roku 2000  
P Senzor. Tl. ,,A a B"   92   8   1809   okolo roku 2000  
P Siréna   92   14   1810   okolo roku 2000  
AR Spínač schodišťový   89 4 131   1811   okolo roku 2000  
AR Senzor zvon. Gramofón   84 2 66   1812   okolo roku 2000  
ARM Senzor. Zvon. Tlač.   93 2 16   1813   okolo roku 2000  
ARM Siréna 12V   93 3 9   1814   okolo roku 2000  
ARM Samočinné vypínanie magnetofónu.   83 3 117   1815   okolo roku 2000  
ARM Skúšačky   83 5     1816   okolo roku 2000  
ARM Stabilizátor malého napätia 1,15 -1,35V.   83 6 223   1817   okolo roku 2000  
ARM SAA 1056 P,1059 , 1057   87 3 92   1818   okolo roku 2000  
ARM Spínače    89 2 50   1819   okolo roku 2000  
ARM Siréna polície   89 2 58   1820   okolo roku 2000  
AR Senzorové tl.   93 2 16   1821   okolo roku 2000  
AR Syntetizátor šumu klávesový   81 1 23   1822   okolo roku 2000  
AR Sustain pre gitaru   81 2 10   1823   okolo roku 2000  
AR Spínač riadiť. Magnetom MH1551   81 2 19   1824   okolo roku 2000  
AR Semafor automatický   81 3 9   1825   okolo roku 2000  
AR Signálne osvetlenie auta.   81 3 10   1826   okolo roku 2000  
AR Senzorový regulátor hlasitosti.   81 3 13   1827   okolo roku 2000  
AR Senzorové ovládanie +36V.   81 3 14   1828   okolo roku 2000  
AR Siréna   81 9 8   1829   okolo roku 2000  
AR Synchronizátor blesku   81 12 10   1830   okolo roku 2000  
AR Signalizačná jednotka štvorstavová.   81 12 14   1831   okolo roku 2000  
AR Spínač pre fotokomoru.   81 12 22   1832   okolo roku 2000  
AR Stereodekodér s TDA 1005   79 4 148   1833   okolo roku 2000  
AR Svetelná reklama.   93 8 19   1834   okolo roku 2000  
AR Strážnik vlhkosti   93 10 18   1835   okolo roku 2000  
AR Stabilizátor  5,1 V/5V s úbytkom 0,1 V.   93 10 19   1836   okolo roku 2000  
AR Stereo v televízií   93 10 17   1837   okolo roku 2000  
AR Signalizácia zabudnutých zapnutých svetiel.   93 10 22   1838   okolo roku 2000  
AR Číslicová stupnica pre FM   93 12 10   1839   okolo roku 2000  
AR Lustrový spínač   94 1 16   1840   okolo roku 2000  
AR Skákajúce svetlo   94 5 7   1841   okolo roku 2000  
AR Siréna   94 5 20   1842   okolo roku 2000  
AR Svetelný pás   94 8 21   1843   okolo roku 2000  
AR Skákajúce svetielko   94 12 21   1844   okolo roku 2000  
AR Spínač motoru   95 2 18   1845   okolo roku 2000  
EM Spektrálny invertor   95 1 11   1846   okolo roku 2000  
EM Spínaný zdroj UAA 4006   94 1 3   1847   okolo roku 2000  
EM Sirény   94 2 12   1848   okolo roku 2000  
EM Súmrakový spínač   94 2 32   1849   okolo roku 2000  
AR 3Miestne stopky, čítač + otáčkomer   95 4 14   1850   okolo roku 2000  
AR Skúšačka   95 4 27   1851   okolo roku 2000  
AR Stabilizácia symetrického napätia s RC 4195N.   95 4 29   1852   okolo roku 2000  
AR Spínač na I.Č. svetlo   95 5 24   1853   okolo roku 2000  
AR Stupnica pre konvertor   95 6 17   1854   okolo roku 2000  
K Snímač teploty   93 2 48   1855   okolo roku 2000  
K Stroboskop    93 3 96   1856   okolo roku 2000  
K Svetelné relé !   93 3 109   1857   okolo roku 2000  
K Svetelné noviny   93 6 205   1858   okolo roku 2000  
K Sledovač NF signálu   93 6 215   1859   okolo roku 2000  
K Spínač svetiel do kruhu    93 7 254   1860   okolo roku 2000  
K Spektrálny analyzátor   94 1 11   1861   okolo roku 2000  
K Stereofónny dekodér   94 2 49   1862   okolo roku 2000  
K Spínač kapacitný !!   94 2 71   1863   okolo roku 2000  
K Skúšačka vodivého spojenia!   94 3 83   1864   okolo roku 2000  
K Skúšačka malých batérii s led.   94 3 109   1865   okolo roku 2000  
K Šípka    94 6 231   1866   okolo roku 2000  
K Sledovač telefónnej linky   94 12 445   1867   okolo roku 2000  
K Semafor   94 12 465   1868   okolo roku 2000  
K Spínač ovládaný zvukom   95 1 31   1869   okolo roku 2000  
AR Termostat S MAA 436 (do akvária)   80 2 51   1870   okolo roku 2000  
AR Teplomer s led   80 3 86   1871   okolo roku 2000  
AR Tremolo s LED    80 5 168   1872   okolo roku 2000  
AR Tremolo s LED    80 8 291   1873   okolo roku 2000  
AR Transvestor 28/145 MHz   80 10 390   1874   okolo roku 2000  
AR Televízny displej   80 11 428   1875   okolo roku 2000  
AR Telegrafný filter   80 11 433   1876   okolo roku 2000  
AR Tvarovač napätia   82 11 407   1877   okolo roku 2000  
AR Telefón   82 11 411   1878   okolo roku 2000  
AR Transceiver   82 12 451   1879   okolo roku 2000  
AR Transceiver   83 3 109   1880   okolo roku 2000  
AR Transkonvertor.   83 8 293   1881   okolo roku 2000  
AR Tachometer   83 10 371   1882   okolo roku 2000  
AR Teplomer číslicový   86 4 131   1883   okolo roku 2000  
AR Transceiver M 02 FM   86 11 412   1884   okolo roku 2000  
AR Telefón na diaľku (bezšnúrový)   86 12 455   1885   okolo roku 2000  
AR Transformátory výpočty   87 3 110   1886   okolo roku 2000  
AR Transvertor   87 9 350   1887   okolo roku 2000  
AR Termostat    79 8 303   1888   okolo roku 2000  
AR Transceiver single 80   88 7 252   1889   okolo roku 2000  
AR Teplomer 3 a pol miestny   88 10 374   1890   okolo roku 2000  
AR Teplomer s A277D   90 4 131   1891   okolo roku 2000  
AR Teplomer  MHB7106   90 11 415   1892   okolo roku 2000  
AR Teplomer číslicový   91 10 394   1893   okolo roku 2000  
AR Teplomer MHB7106   91 12 494   1894   okolo roku 2000  
P Tremolo svetelné.   92   12   1895   okolo roku 2000  
P Transceiver   92   42   1896   okolo roku 2000  
P Transceiver   86   41   1897   okolo roku 2000  
P Tuner VKV   86   41   1898   okolo roku 2000  
AR Teplomer ručičkový   93 2 8   1899   okolo roku 2000  
AR Teplomer   93 3 13   1900   okolo roku 2000  
K Tester polarity audiosignálu   93 1 6   1901   okolo roku 2000  
K Tester káblov   93 1 29   1902   okolo roku 2000  
ARM Tremolo   78 4 139   1903   okolo roku 2000  
ARM Termostat 15-30°C    82 2 74   1904   okolo roku 2000  
ARM Tester tranz.   83 3 86   1905   okolo roku 2000  
ARM Tester diód zenerových.   83 3 88   1906   okolo roku 2000  
ARM TVP Color 110   87 4     1907   okolo roku 2000  
ARM TVP    89 6     1908   okolo roku 2000  
AR Teplomer ručičkový   93 2 8   1909   okolo roku 2000  
AR Tlačidlo ZAP/VYP   93 5 19   1910   okolo roku 2000  
K Teplotný snímač   93 2 48   1911   okolo roku 2000  
AR Termostat s tyristorom 220V.   78 8 291   1912   okolo roku 2000  
AR Transceiver 145MHz CW-SSB   87 8 311   1913   okolo roku 2000  
AR Teplomer lekársky   81 3 26   1914   okolo roku 2000  
AR Transvertor 2304MHz   81 3 28   1915   okolo roku 2000  
AR Tremolo s LED    81 6 7   1916   okolo roku 2000  
AR Transreciver trampkit   81 6 12   1917   okolo roku 2000  
AR Tester TTL   81 9 10   1918   okolo roku 2000  
ARM Tester LOG. Stav. akustický    79 4 145   1919   okolo roku 2000  
ARM Termostat v akváriu   79 4 145   1920   okolo roku 2000  
AR Telefón .ústredňa TTL   93 7 9   1921   okolo roku 2000  
AR Termostat dvojitý   93 11 10   1922   okolo roku 2000  
AR Teplomer LN 3914 LED   94 2 14   1923   okolo roku 2000  
AR Tremolo pre gitaru   94 2 27   1924   okolo roku 2000  
AR OPRAVA plošného spoja  94r 11č 29s Teplomer 7106.   94 6 24   1925   okolo roku 2000  
AR Tester logických sond.   94 8 18   1926   okolo roku 2000  
AR Tranzistorové zapaľovanie   94 10 8   1927   okolo roku 2000  
AR Teplotné čidlo (hlídač teploty) s LM335+12V!   94 10 17   1928   okolo roku 2000  
AR Teplomer s termočlánkom   +9V   94 10 18   1929   okolo roku 2000  
AR Tranzistorové zapaľovanie - dodatok-94r 11č 15s.   93 10     1930   okolo roku 2000  
AR Teplomer s LED   94 12 8   1931   okolo roku 2000  
AR TVP pre txt kartu do PC   94 12 17   1932   okolo roku 2000  
AR Transceiver 145MHz!   95 7 8   1933   okolo roku 2000  
K Teplomer !   94 7 245   1934   okolo roku 2000  
K Telefónny spínač   95 2 70   1935   okolo roku 2000  
EI Tranzdip meter   95 6-7 8   1936 q okolo roku 2000  
EI Tranzdip meter - jednoduchý.   95 6-7 8   1937   okolo roku 2000  
ARM Terč elektronický   90 2 62   1938 q okolo roku 2000  
ARM Teplomer s A277D   90 2 76   1939   okolo roku 2000  
ARM Telefón infra   90 4 146   1940   okolo roku 2000  
ARM TVP a ich obvody   90 5     1941   okolo roku 2000  
ARM Termoelektrické články   91 2 65   1942   okolo roku 2000  
ARM Teplomer LM 103!   91 4 143   1943   okolo roku 2000  
ARM Teplomer LM 10,LM 334   91 4 143   1944   okolo roku 2000  
ARM Teplomer UAA 170   91 4 150   1945   okolo roku 2000  
ARM Telefón domáci   91 4 151   1946   okolo roku 2000  
ARM Teplomer s Pt100 a 7106   92 3 90   1947   okolo roku 2000  
ARM Tester odolnosti proti rušeniu zo siete   92 4 148   1948   okolo roku 2000  
ARM Termostat s nočným režimom   92 5 185   1949   okolo roku 2000  
ARM Tranzistory BU, MJ, SG, BUZ, IRF, Malý katalóg, titulná strana   93 5     1950   okolo roku 2000  
ARM Tester tranzistorov a diód   93 6 220   1951   okolo roku 2000  
ARM Tvarovač impulzov   94 5 197   1952   okolo roku 2000  
ARM Skúšačka log. Stavov TTL   94 5 197   1953   okolo roku 2000  
ARM Tachometer na bicykel   95 1 3   1954   okolo roku 2000  
ARM Tlačidlo ZAP/VYP    555   95 1 37   1955   okolo roku 2000