DEBIAN

 

28.VI.2021

 

https://forum.debian-linux.cz/index.php

http://qref.sourceforge.net/     (príručky, manuály)

https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/

Manual v PDF – EN. Stiahni tu. Nájdeš ho vytlačený  v zelenom šanóne

s označením FABASOFT, LINUX.

https://www.webmin.com/download.html   (vzdialené ovládanie)

 

 

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo startx                      (zapnutie grafického rozhrania)

ctrl+alt+F4                      (odchod z grafického rozhrania)

ctrl+alt+F1                      (návrat do grafického rozhrania)

sudo ping 192.168.1.1

sudo traceroute soseza.sk  - niekedy  sudo mtr soseza.sk

 

 

 

!!! pri inštalácií je nutné mať DVD1 !!!  29.VI.2021

sudo apt-get install net-tools   (ping, traceroute)

sudo apt-get install mc          (súborový manažér)

sudo apt-get install nmap        (mapovanie siete, portov PC,....)

 

 

Informácie o HW v PC. Cez „Synaptic Package Managerdoinštalujhwinfo“.

 

 

............................................................................