Zywall USG 300.

 

29.IV.2022

 

configure terminal

    show cpu status      (vypíše zaťaženie PCU)

    show ip dhcp binding  (vypíše priradnie IP z DHCP)