Windows 10

Riešenie problémov.

 

 

Porucha W10. – pdf , obrázky. CHIP 2022 IV

Návrat ku W10. – pdf,  obrázky.  CHIP 2022 IV

Diaľkové ovládanie Windows cez SSH. – pdf,  obrázky.  CHIP 2023 I

 

SMB – Povolenie prístupu do adresára zo siete. Obrázok.